18 Νοεμβρίου 2015

Καταχώριση λογαριασμών ΔΕΚΟ σε ΜΥΦ

Υπάρχουν λογαριασμού ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ, οι οποίοι εκδίδονται στο όνομα του ιδιοκτήτη και έπειτα ο ιδιοκτήτης μας επιβαρύνει με ένα ποσοστό του εξόδου (χωρίς έκδοση φορολογικού στοιχείου). Θα πρέπει αυτό το ποσό να περιλαμβάνεται συγκεντρωτικά στη ΜΥΦ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η διαδικασία που περιγράφετε αποτελεί επί της ουσίας τον επιμερισμό της δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στις επιμέρους ιδιοκτησίες ενός ενιαίου κτιρίου. Σύμφωνα με την Πολ. 1022/2014, οι κοινόχρηστες δαπάνες δεν καταχωρίζονται στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων ΜΥΦ (περ. γ, της παρ. 3).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.