29 Οκτωβρίου 2015

Εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση Νεωκόρου

Ποια είναι η εργατική και ασφαλιστική αντιμετώπιση ενός Νεωκόρου ο οποίος παρέχει  υπηρεσίες σε ιερό Ναό. Συγκεκριμένα τι ισχύει για τα εξής: 1. Όροι αμοιβής 2. Ωράριο εργασίας 3. Γραφειοκρατικές διαδικασίες πρόσληψης/αποχώρησης 4. Πίνακες προσωπικού 5. Εξοφλητικές αποδείξεις 6. Επιδόματα, δώρα, αποζημιώσεις 7. Βιβλίο αδειών και γενικότερα θέματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας 8. Τι ισχύει για τον τρόπο ασφάλισης; 9. Τι ισχύει για την αποστολή της ΑΠΔ; Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο όλων των ανωτέρω; Σε περίπτωση ασθένειας τι ισχύει και πώς αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά και εργατικά;

ΑΠAΝΤΗΣΗ

Τα ισχύοντα για τους ιεροψάλτες, ισχύουν και για τους νεωκόρους και ενδεχομένως αν υπάρχει, και για το λοιπό εργατικό προσωπικό στον Ιερό Ναό, όπως γραμματείς, καθαριστές κ.λπ. . Οι εργαζόμενοι αυτής της κατηγορίας δεν υπάγονται σε διατάξεις περί συλλογικών συμβάσεων και ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις, χωρίς καμία εξαίρεση και με τις ίδιες προϋποθέσεις (ωράριο εργασίας, δώρα εορτών, επίδομα άδειας. ασθένεια, αποζημιώσεις κ.λπ.).

Υπό την έννοια αυτή, τηρούνται κανονικά τα προβλεπόμενα για την συμπλήρωση και αποστολή της ΑΠΔ, με την προϋπόθεση ασφαλώς, ότι έχει απογραφεί ο Ιερός Ναός στο Μητρώο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τους όρους αμοιβής ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4093/2012, περί νομοθετημένου κατώτατου μισθού.

Ομοίως, ισχύουν τα εφαρμοζόμενα βάσει του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, σχετικά με προσλήψεις, πίνακες προσωπικού, βιβλίο αδειών (για αποδοχές και επίδομα: ενημέρωση κάθε Ιανουάριο για το προηγούμενο έτος), τροποποιήσεις – συμπληρωματικοί πίνακες, αποχωρήσεις, καταγγελίες σύμβασης κ.λπ.

Όπως είναι γνωστό οι Ιεροί Ναοί είναι Ν.Π.Δ.Δ., συνεπώς οι εργαζόμενοι σε αυτούς, αν είναι διορισμένοι από την Ιερά Μητρόπολη, συνδέονται με τον Ναό, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ενώ αν δεν είναι διορισμένοι από την Μητρόπολη, συνδέονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένη εργασία). Δείτε σχετική νομολογία Αρείου Πάγου: 480/66, 232/68, 1391/82. Εφετείου Αθηνών: 3767/1991.

Σε ότι αφορά τις ασφαλιστικές κρατήσεις, θα παρακαλούσαμε να απευθύνετε σχετικό ερώτημα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεδομένου ότι υπάρχει διαφοροποίηση, αν οι ως άνω υπάλληλοι είναι διορισμένοι από την Ιερά Μητρόπολη ή αν δεν είναι διορισμένοι, αλλά πρόκειται για επιλογή του ίδιου του Ιερού Ναού.

Οι ιεροψάλτες ασφαλίζονται για τους κλάδους ασθενείας και σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αν βέβαια δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου Φορέα, ή αν δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.