5 Οκτωβρίου 2015

Λογιστικός χειρισμός εξαργύρωσης πόντων από εταιρική κάρτα

Εταιρεία με διπλογραφικά βιβλία διαθέτει εταιρική κάρτα στην οποία καταχωρίζονται ποσά ως μπόνους από την τράπεζα. Τα ως άνω ποσά μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές. Παραθέτω το εξής παράδειγμα: Αγορά με τιμολόγιο 160 ευρώ (καύσιμο ΕΙΧ για εταιρικό σκοπό) εξαργύρωση 10ευρω μπόνους πληρωμή από τραπεζικό λογαριασμό με τον οποίο συνδέεται η κάρτα 150ευρω τα 10 ευρώ μπόνους εμφανίζονται μόνο στην απόδειξη που εκδίδεται κατά την πληρωμή με την εταιρική κάρτα . Ποιες είναι οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν για την παραπάνω συναλλαγή; Για το κέρδος των 10 ευρώ πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τα δεδομένα του ερωτήματος, γίνεται αντιληπτό ότι η καταχώριση των «μπόνους» στην μερίδα της εταιρείας από την τράπεζα, εκλαμβάνεται ως  «τύποις παρεχόμενη έκπτωση»  επί του  πληρωτέου ποσού του τιμολογίου, μέσω της χρησιμοποίησης  πιστωτικής ή χρεωστικής τραπεζικής κάρτας.  Κατά την γνώμη μας, η πίστωση αυτών των βαθμών (bonus), δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως παροχή - λήψη υπηρεσίας. Συνεπώς, η καταχώριση αυτή της έκπτωσης που παρέχεται από τη χρησιμοποίηση της συγκεκριμένης κάρτας σε λογαριασμό εσόδου, δεν προϋποθέτει την έκδοση παραστατικού από την πλευρά της επιχείρησης.

Ωστόσο, επειδή το ποσό αυτό δεν έχει τα κανονικά χαρακτηριστικά της εμπορικής έκπτωσης, δεδομένου ότι δεν λαμβάνει μέρος στην διαμόρφωση του τιμολογούμενου ποσού (αυτού καθ εαυτού), άρα δεν επηρεάζει τον ΦΠΑ, η άποψή μας είναι ότι περισσότερο συγκεντρώνει τα εννοιολογικά στοιχεία της δωρεάς. Στο παράδειγμα που παραθέτετε, ασφαλώς δεν διαχωρίζεται ο ΦΠΑ (αφού αφορά έξοδο ΙΧΕ), αλλά θα μπορούσε να αφορά έξοδο, όπου ο ΦΠΑ εκπίπτει ως φόρος εισροών.    

Στην προκειμένη περίπτωση, η εταιρεία θα καταχωρίσει το παραστατικό εξόδου κανονικά στα βιβλία της, πιστώνοντας τον οικείο τραπεζικό λογαριασμό με το ποσό που πραγματικά καταβάλλεται. Τυχόν διαφορά θα πιστωθεί σε λογαριασμό 79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητας, βάσει του Παραρτήματος Γ, του Ν. 4308/2014 (Σχέδιο Λογαριασμών).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.