22 Ιουνίου 2015

Δήλωση προνοιακού επιδόματος στο Ε1

Θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιον κωδικό του εντύπου Ε1 δηλώνεται το επίδομα της πρόνοιας για άτομα με βαριά αναπηρία, όταν δεν ξεπερνούν το 80%, αλλά μόλις 67% αναπηρία.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 14, του ΚΦΕ, το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Κατά συνέπεια το εν λόγω ποσό συμπληρώνεται στον κωδ. 659 – 660, του πίνακα 6, του εντύπου Ε1. Σημειώνεται ότι κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του κωδικού αυτού θα επιλεχθεί και η σχετική ένδειξη ότι πρόκειται για το ανωτέρω επίδομα αναπηρίας. Διευκρινίζεται πάντως, ότι το ποσοστό 67%, δεν χαρακτηρίζεται ως βαριά αναπηρία. Υπογραμμίζεται δε τέλος ότι το ποσό του επιδόματος θα ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό τυχόν ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του Ν 3986/2011, σε περίπτωση που το συνολικό ακαθάριστο εισόδημα υπερβαίνει το όριο των 12.000 ευρώ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.