5 Μαϊου 2015

Φορολόγηση επιχείρησης με 'μπλοκάκι'

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1047/2015 φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών οι ελ. επαγγελματίες με “μπλοκάκι” που έχουν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια (σύμβαση, έδρα το σπίτι κλπ). Χειριστής μηχανημάτων έργου θεωρείται ότι αποκτά εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις; Γιατί το πραγματικό γεγονός είναι ότι αποτελεί μισθωτό σε επιχείρηση απλά αμείβεται με τιμολόγιο.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που δόθηκαν με την Πολ. 1047/2015, αναφορικά με τις διατάξεις της περ. στ, της παρ. 2, του άρθρου 12 του Ν 4172/2013,  στα επαγγέλματα που δεν προσδίδουν στον φορέα τους την εμπορική ιδιότητα, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, και συνεπώς δύνανται να υπαχθούν στην φορολόγηση του αποκτηθέντος εισοδήματος ως προερχομένου από μισθωτή εργασία, δεν περιλαμβάνεται ο χειριστής μηχανημάτων. Αυτό γιατί με τις προηγούμενες διατάξεις, ο χειριστής μηχανημάτων δεν εντασσόταν στα ελευθέρια επαγγέλματα, αλλά στις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις.  Εν συνεχεία, διευκρινίζεται, ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1120/25-4-2014, δεν υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, οι αμοιβές αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών, αμοιβές ή προμήθειες για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας από αλλοδαπά εργοστάσια ή αλλοδαπούς οίκους οποιασδήποτε φύσης υλικού, μεταφορέων, πρακτόρων, διαμεσολαβητών, εκτελωνιστών, φωτορεπόρτερ, διαφημιστών, επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ασφαλιστικές δραστηριότητες (ασφαλιστικοί πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί σύμβουλοι κ.τ.λ.). Επίσης, δεν υπάγονται οι αμοιβές για υπηρεσίες φασόν, προώθησης προϊόντων και γενικά οι αμοιβές που με το Ν.2238/1994 χαρακτηρίζονταν ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (στην ουσία, ήταν ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και με τις νέες διατάξεις του Ν. 4172/2013, εντάσσονται στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα).

Περαιτέρω, και προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων της περ. στ΄ της παρ.2 του άρθρου 12 του Ν.4172/2013, θεωρείται ότι δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και συνεπώς υπάγονται στην ανωτέρω διάταξη, εφόσον βέβαια συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις αυτής (έδρα, εργοδότες κ.λπ.), οι αμοιβές που καταβάλλονται εξαιτίας παροχής υπηρεσιών στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή επαγγέλματα που με τις καταργηθείσες διατάξεις του Ν. 2238/1994, χαρακτηρίζονταν ως ελευθέρια επαγγέλματα.

Περιπτώσεις τέτοιων αμοιβών που δεν έχουν την έννοια της εμπορικής ιδιότητας είναι οι αμοιβές του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή φοροτεχνικού, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, καθώς και αμοιβές που καταβάλλονται σε πραγματογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελεγκτές Α.Ε., εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομίας (δηλαδή, όλοι οι πρώην ελεύθεροι επαγγελματίες).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το εισόδημα που αποκτάται από την άσκηση της δραστηριότητας που αναφέρεται στο ερώτημα, δεν μπορεί να φορολογηθεί ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, μολονότι μπορεί να συντρέχουν όλες οι λοιπές προϋποθέσεις (έγγραφη σύμβαση με έναν εργοδότη, έδρα η κατοικία κ.λπ.), καθότι οι επίμαχες διατάξεις ερμηνεύτηκαν ότι αναφέρονται περιοριστικά σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.