3 Μαρτίου 2015

Κατηγορία βιβλίων ιατρικής εταιρείας ΟΕ

Ιατρική εταιρεία Ο.Ε. (2 ιατροί φυσικά πρόσωπα) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τηρούσε διπλογραφικά βιβλία. Εφεξής ως πολύ μικρή οντότητα βάσει ΕΛΠ δύναται από 1/1/15 να τηρεί απλογραφικά;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με την παρ. 2, του άρθρου 39, του Ν 4316/2014, η παρ. 9, του άρθρου 11, του ΠΔ 84/2001, καταργείται από 24.12.2014. Η καταργούμενη διάταξη όριζε την υποχρεωτική τήρηση των λογιστικών βιβλίων με το διπλογραφικό σύστημα (Γ΄ κατηγορίας) από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.). Επομένως, ύστερα από την κατάργηση της επίμαχης διάταξης και την έναρξη εφαρμογής του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) από 1.1.2015, οι ιατρικές προσωπικές εταιρείες του ΠΔ 84/2001, τηρούν τα λογιστικά τους βιβλία βάσει των γενικών διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 2, ανάλογα με το ύψος του κύκλου εργασιών τους, με όριο το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.