19 Φεβρουαρίου 2015

Εκμετάλλευση τουριστικής έπαυλης

Ετερόρρυθμη εταιρεία θέλει να κάνει έναρξη εργασιών με σκοπό να ενοικιάσει από ιδιώτη μια έπαυλη σε νησί για να τη λειτουργήσει ως τουριστική επιπλωμένη έπαυλη (αυτοεξυπηρετούμενο μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα) με έκδοση σήματος από τον ΕΟΤ. α) Ποιον ΚΑΔ θα πρέπει να δηλώσει στο Mητρώο; β) Λόγω του ότι θα προσφέρει υπηρεσίες διανυκτέρευσης θα υπάγεται στον ΦΠΑ 6,5% που είναι οι τουριστικές υπηρεσίες; (το κατάλυμα κατατάσσεται ως μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα από τον ΕΟΤ). γ) τι παραστατικά θα πρέπει να εκδίδει, θεωρημένα ή αθεώρητα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κατ’ αρχάς με την εφαρμογή από 1.1.2015 του Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) όλα τα παραστατικά εκδίδονται αθεώρητα πλην των αποδείξεων λιανικών πωλήσεων για τις οποίες απαιτείται η έκδοσή τους να γίνεται με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής. Ωστόσο, βάσει της Πολ. 1002/2015, ο εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, δεν υποχρεούται σε έκδοση αποδείξεων με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού.

Εν συνεχεία, εφόσον η συγκεκριμένη επιχείρηση πρόκειται να προβεί σε εκμετάλλευση της τουριστικής έπαυλης με την έκδοση σχετικού σήματος του ΕΟΤ και την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών (λ.χ. καθαριότητας, γευμάτων, κάλυψη κοινοχρήστων δαπανών) στους διαμένοντες στην έπαυλη, θεωρούμε ότι θα υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς οι παροχές αυτές εξομοιώνονται με εκείνες που προσφέρονται στην περίπτωση της εκμετάλλευσης ξενοδοχείου (περ. α, της παρ. 2, του Κ. ΦΠΑ). Ο συντελεστής ΦΠΑ που θα εφαρμόσει στις υπηρεσίες που θα παρέχονται θα είναι ο 6,5% (περ. 5, παρ. Β, του Παραρτήματος ΙΙΙ). Επιπλέον, αναφέρουμε ότι η μίσθωση της τουριστικής έπαυλης από την επιχείρηση μπορεί να υπαχθεί επίσης σε ΦΠΑ αντί χαρτοσήμου, κατ’ επιλογή του εκμισθωτή (περ. δ, της παρ. 2, του άρθρου 8, του Κώδικα ΦΠΑ) και με αποδοχή από τον μισθωτή.

Τέλος, όσον αφορά την δήλωση του σχετικού ΚΑΔ στο Μητρώο της Δ.Ο.Υ. προτείνεται ο 55201000 - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.