22 Ιανουαρίου 2015

Εργασίες σε κτίριο για λειτουργία υποκαταστήματος

Ατομική επιχείρηση σχολή οδηγών έχει στο Ε9 και Ε2 ακίνητο ως επαγγελματική στέγη. Θέλει να το λειτουργήσει ως υποκατάστημα ενώ είναι ημιτελές και υπό κατασκευή. Πραγματοποιεί λοιπόν, αγορές που αφορούν το κτίριο π.χ. αγοράζει είδη υγιεινής, υλικά οικοδομών κ.ά. Λαμβάνει τιμολόγια με παράδοση υλικών στο υποκατάστημα. Καταχωρίζω στα βιβλία την αξία του τιμολογίου συνολικά χωρίς να εκπίπτει ο αναλογών ΦΠΑ στο τρίμηνο.

α) ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση του θέματος αυτού;

β) είναι λάθος αυτό που κάνω και με ποιον τρόπο θα το διορθώσω;

γ) όταν ολοκληρωθεί το κτίριο πως θα μπορέσει να λειτουργήσει ως υποκατάστημα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γενικά, στην περίπτωση που μία επιχείρηση προβαίνει σε εργασίες διαμόρφωσης ή ακόμη και στην κατασκευή ενός καινούργιου κτίσματος με σκοπό να μεταφέρει μελλοντικά την έδρα της ή να δημιουργήσει υποκατάστημα στον χώρο αυτό, θα πρέπει πριν την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών να υποβάλλει σχετική δήλωση μεταβολής (έντυπο Μ2 ή Μ3 αν πρόκειται για εταιρεία) στο μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ. Στη δήλωσης αυτή θα προσθέσει ως νέα δραστηριότητα τους παρακάτω ΚΑΔ κατά περίπτωση

41202001 - EΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η΄ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ

ή

41202002 - EΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Η΄ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΩΣ ΑΓΑΘΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 33 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ) ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥΣ

Εν συνεχεία, τα έξοδα κατασκευής ή διαμόρφωσης θα καταχωρίζονται στα βιβλία της επιχείρησης βάσει των οικείων παραστατικών μέχρις ότου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. Με την ολοκλήρωση των εργασιών η επιχείρηση οφείλει να προβεί σε διακοπή των ανωτέρω ΚΑΔ. Με την υποβολή του ίδιου εντύπου θα γίνει και η δήλωση του εν λόγω χώρου ως εγκατάσταση (έδρα, υποκατάστημα, αποθήκη κ.λπ.) ανάλογα με την πραγματική του χρήση και εφόσον ξεκινά να χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Το δικαίωμα έκπτωση ς του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής εξαρτάται από το αν η επιχείρηση ασκεί δραστηριότητα που υπάγεται σε ΦΠΑ (κανονικό καθεστώς) ή δραστηριότητα που ενώ απαλλάσσεται ΦΠΑ παρέχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών. Ειδικά, η δραστηριότητα της σχολής οδηγών υπάγεται στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ και συνεπώς παρέχεται το δικαίωμα της έκπτωσης του ΦΠΑ των εξόδων κατασκευής τους κτιρίου. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το ανωτέρω δικαίωμα της έκπτωσης του φόρου που επιβάρυνε την κατασκευή του κτιρίου υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2-5 του άρθρου 33 του κώδικα ΦΠΑ.

Με βάση όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ στις δαπάνες κατασκευής του κτιρίου που προορίζεται για ίδια επαγγελματική χρήση (ιδιόχρηση, όχι εκμίσθωση).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.