3 Δεκεμβρίου 2014

Δικαίωμα συνοίκησης στο Ε9

Η μητέρα & τα δύο τέκνα κληρονομούν από την διαθήκη του πατέρα (από μία οικία με υπόγειο, ισόγειο & 1ο όροφο) ένα όροφο ο καθένας κατά πλήρη κυριότητα, δηλ το υπόγειο η μητέρα, το ισόγειο η κόρη & τον 1ο  ο υιός. Στην διαθήκη αναφέρεται ότι η μητέρα θα έχει το δικαίωμα της σύγχρησης & συνοίκησης στους δύο ορόφους που κατέχουν η κόρη (ισόγειο) & ο υιός (1ο). Όλοι κατοικούν στον 1ο, το ισόγειο & ο 1ος δεν έχουν ρεύμα. Στο Ε9 Μητέρα: επικαρπία για ισόγειο & 1ο, Κόρη & Υιός: ΨΚ ? Στο Ε1 Μητέρα: πίν.5 τεκμήριο 1ου ορόφου. Κόρη & υιός: φιλοξενούμενοι στην μητέρα ? Ποιά η δική σας γνώμη για τα παραπάνω?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το Ν.4223/2013 ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. επιβάλλεται στα εμπράγματα δικαιώματα της πλήρους κυριότητας, της ψιλής κυριότητας, της επικαρπίας, της οίκησης και της επιφάνειας επί του ακινήτου (άρθρο 1, παρ.2). Ωστόσο το δικαίωμα της συνοίκησης διαφέρει από αυτό της οίκησης και δεν περιλαμβάνεται στα εμπράγματα δικαιώματα που αποτελούν αντικείμενο του φόρου κατά το παραπάνω άρθρο. Για αυτό το λόγο και στην πρόσφατα εκδοθείσα ΠΟΛ. 1237/2014 διευκρινίζεται ότι τα ενοχικά δικαιώματα της ενάσκησης επικαρπίας και συνοίκησης δεν αναγράφονται στις στήλες που αφορούν το είδος εμπράγματου δικαιώματος, αντίθετα με την περίπτωση σύστασης δουλείας οίκησης, όπου ο κύριος του ακινήτου εξομοιώνεται με ψιλό κύριο και ο έχων το δικαίωμα της οίκησης με επικαρπωτή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε ότι στην περίπτωσή σας, θα δηλωθεί από τον καθένα το δικαίωμα πλήρους κυριότητας στον όροφο που κατέχουν. Δηλαδή ειδικά στο Ε9 της μητέρας δεν θα αναγραφεί δικαίωμα επικαρπίας για το ισόγειο και τον 1ο όροφο. Δεδομένου ότι ο 1ος όροφος που κατοικείται ανήκει στον υιό, θα πρέπει αυτός να τον περιλάβει στον πίνακα 5 του Ε1 και η μητέρα και η κόρη να αναγραφούν ως φιλοξενούμενοι.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.