2 Σεπτεμβρίου 2014

Συντελεστής ΦΠΑ σε επιχείρηση μπαρ

Επιχείρηση «Μπαρ» με δραστηριότητα: «Υπηρεσίες παροχής ποτών» και άδεια λειτουργίας «ΜΠΑΡ» και όχι κέντρο διασκέδασης, το οποίο λειτουργεί μετά τις 20:00 κάθε βράδυ και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων του είναι από ποτά, εφαρμόζει δύο συντελεστές ΦΠΑ, όπως γενικά υπάγονται οι υπηρεσίες εστίασης και όχι έναν μόνον συντελεστή ΦΠΑ 23%, που υποχρεούνται τα καταστήματα με άδεια λειτουργίας «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ». Η ερώτησή μου είναι: Πόσο ορθά είναι τα παραπάνω. Μήπως  θα πρέπει να εφαρμόζει συντελεστή ΦΠΑ 23% σε όλα; Αν ναι, τότε τι πρέπει να κάνω για τα προηγούμενα και τι από εδώ και πέρα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σαφής ορισμός του κέντρου διασκέδασης δίνεται, από τις υγειονομικές διατάξεις βάσει των οποίων άλλωστε εκδίδεται και η σχετική άδεια λειτουργίας. Έτσι, η πιο πρόσφατη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 του Υπ. Υγείας δίνει τον παρακάτω ορισμό:

«Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α−ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).

Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.

Στα Κέντρα Διασκέδασης, ανεξαρτήτως δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται με γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων, ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας».

Εφόσον το κατάστημα που αναφέρετε δεν εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία, κατά τα παραπάνω, ορθώς εφαρμόζει τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα μη οινοπνευματώδη ποτά. Σύμφωνα με την παρ.β-6 του παραρτήματος ΙΙΙ του κωδ. ΦΠΑ στο μειωμένο συντελεστή (13%) υπάγεται «η εκμετάλλευση καφετεριών, καφενείων, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία».

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.