28 Απριλίου 2014

Αγρότης κανονικού καθεστώτος που παρέχει υπηρεσίες μέσω μηχανημάτων

Αγρότης κανονικού καθεστώτος θέλει να προσθέσει ΚΑΔ στο Μητρώο, ώστε να ασκεί τα παραπάνω επαγγέλματα (παροχή υπηρεσιών) με τα μηχανήματα που διαθέτει και σε άλλους παραγωγούς και να εκδίδει ΤΠΥ. Το Μητρώο απαιτεί απαλλακτικό από ΟΑΕΕ και βεβαίωση επιμελητήριου. Αν δεν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός, ποιον  νόμο ή διάταξη μπορώ να επικαλεστώ εγώ; Επίσης στο ΤΠΥ ποιον συντελεστή ΦΠΑ θα εφαρμόζει ο εν λόγω επαγγελματίας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ξεκινώντας από το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος, σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 4, της ενότητας Β, του Παραρτήματος ΙΙΙ, του ΦΠΑ, για τη παροχή υπηρεσιών στην γεωργική παραγωγή και εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο εντάσσεται στο κανονικό καθεστώς, χρησιμοποιείται ο μειωμένος συντελεστής, ήτοι ο συντελεστής 13%. Συνεπώς, στην περίπτωση που ο αγρότης παρέχει μέσω μηχανημάτων υπηρεσίες σε άλλους αγρότες θα εκδίδει τιμολόγιο επί του οποίου θα υπολογίζει ΦΠΑ 13%.

Επιπλέον, γενικά για τα δικαιολογητικά που προβλέπονται σε περιπτώσεις έναρξης ή επέκτασης – μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας, έχει εφαρμογή η Πολ. 1006/2013. Περαιτέρω, ύστερα από την εφαρμογή του άρθρου 25, του Ν 3846/2010, αναφορικά με τη δυνατότητα απαλλαγής από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ επαγγελματιών που εδρεύουν σε περιοχές με χαμηλό πληθυσμό (όπως οι εν λόγω διατάξεις ερμηνεύτηκαν από τον οργανισμό με την Εγκ. 13/10.4.2013), ακολούθησε εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Μητρώου του Υπουργείου Οικονομικών προς τις Δ.Ο.Υ. (1056904/ΔΜ/ΕΞ2010/29.4.2010). Το εν λόγω έγγραφο απευθύνονταν προς τους υπαλλήλους του τμήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ., όπου εφιστούσε την προσοχή στην υποχρέωση προσκόμισης, της βεβαίωσης εγγραφής ή απαλλαγής του ΟΑΕΕ, όχι μόνο κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλά και για κάθε δήλωση μεταβολής εργασιών, ως προς τη δραστηριότητα, που υποβάλλεται από επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ωστόσο, παρατηρούμε ότι στην Πολ. 1006/2013 δεν γίνεται παρόμοια αναφορά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Με βάση τα παραπάνω, κατά τη γνώμη μας, οι υπάλληλοι του Μητρώου των Δ.Ο.Υ. ακολουθώντας της οδηγίες της Διοίκησής τους, υποχρεούνται να ζητούν την προσκόμιση βεβαίωσης ασφάλισης ή απαλλαγής από τον ΟΑΕΕ, εφόσον η δραστηριότητα που πρόκειται να ασκήσει ο φορολογούμενος εμπίπτει στην ασφάλιση του Οργανισμού. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύονται να απαιτούν την υποβολή βεβαίωσης εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο στην περίπτωση επέκτασης δραστηριότητας. Βεβαίωση από το επιμελητήριο απαιτείται μόνο για τον έλεγχο της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων (παρ. 3, άρθρο 6, Πολ. 1006/2013).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.