18 Μαρτίου 2014

Έκδοση εισιτηρίων εισόδου σε σπηλαιολογικό χώρο.

Αμιγής δημοτική επιχείρηση (Ν.Π.Ι.Δ.) εκμεταλλεύεται σπήλαιο επισκέψιμο για το κοινό με την καταβολή συγκεκριμένου αντιτίμου. Μέχρι και το 2013 τα εισιτήρια εκδιδόταν με τη χρήση Η/Υ και η θεώρησή των (προτυπωμένο έντυπο) γινόταν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Με τις αλλαγές που ισχύουν από 1/1/2014 για την έκδοση των εισιτηρίων με τη χρήση Η/Υ απαιτείται φορολογικός μηχανισμός, ή θεωρείται ότι η εκμετάλλευση εντάσσεται (για τις διατάξεις του ΚΦΑΣ) στους εκμεταλλευτές θεαμάτων (Πολ.1288/2013 παρ. 2β) και απαλλάσσεται από τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πολ. 1023/2014 (περ. Θ, παρ. 6), αναφορικά με την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ΦΤΜ και ύστερα από την κατάργηση της παρ. 1, του άρθρου 9, του ΚΦΑΣ, «από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων..».

Συνεπώς, τα εισιτήρια που εκδίδονται από την επιχείρηση εκμετάλλευσης του σπηλαίου, δεν εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής, βάσει των διατάξεων του Ν 1809/1988.

Παραθέτουμε την ως άνω σχετική αναφορά της Πολ. 1023/2014:

Θ. Από 1.1.2014, όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία, πλην αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, με τις εξαιρέσεις που προαναφέρθηκαν, που εκδίδονται με μηχανογραφικό τρόπο δεν σημαίνονται υποχρεωτικά με φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., όπως π.χ. οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, οι αποδείξεις μεταφοράς των εκμεταλλευτών πλοίων του ΠΔ. 120/1997, στους οποίους χορηγείται βεβαίωση από την αρμόδια Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για εγκατάσταση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης Θέσεων και έκδοσης εισιτηρίων επιβατών και αποδείξεων μεταφοράς κ.λπ..

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.