30 Ιανουαρίου 2014

Αγορά ΙΧ με leasing από ιατρό

Γιατρός, Β΄ κατηγορίας βιβλία θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο μέσω leasing.Θέλω να ρωτήσω τι θα περάσω στα βιβλία αν γίνει η αγορά? Τι θα περνάω κάθε μήνα, πως θα γίνει η εγγραφή, αν θεωρείται πάγιο και αν αντιμετωπίζεται ως πάγιο. Τα κυβικά που εκπίπτουν, αν κάνω αναμόρφωση στο τέλος του έτους, αν με την αγορά θα χαρακτηριστεί και επαγγελματικό αυτοκίνητο. Αν δεν χαρακτηριστεί ως επαγγελματικό? Με την αγορά θα πρέπει να γίνουν αποσβέσεις? Γενικά επειδή η κατηγορία επαγγέλματος είναι γιατρός θα ήθελα να με κατατοπίσετε για το πως θα χειριστώ το όλο θέμα στα βιβλία και στα φορολογικά έντυπα.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013, ισχύς από 1.1.2014) οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που αποκτούνται μέσω σύμβασης leasing, διενεργούνται πλέον από τον μισθωτή. Αρχικά, λοιπόν, κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης leasing, θα καταχωρισθεί στο απλογραφικό βιβλίο στο σκέλος των εξόδων αλλά σε ειδική στήλη αφού δεν πρόκειται για δαπάνη (αγορές παγίων) η αγοραία αξία του IX αυτοκινήτου. Επί της αξίας αυτής ο φορολογούμενος θα διενεργεί αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις θα υπολογίζονται (ετησίως) επί της ανωτέρω αξίας με συντελεστή 16% (παρ. 4, του άρθρου 24) και θα αναγράφονται σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εξόδων – εξόδων, μαζί με την η ημερομηνία και την αξία κτήσης, το οικείο δικαιολογητικό, το συντελεστή απόσβεσής του και την αναπόσβεστη αξία, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισο¬δήματος (παρ. 19, του άρθρου 4, του ΚΦΑΣ).

Τα ποσά που καταβάλλονται περιοδικά ως μισθώματα, θα πρέπει να διαχωρίζονται σε ποσό που αφορά την χρεολυτική υποχρέωση και στους τόκους (βλ. σχετικά και ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τεύχος Δεκεμβρίου 2013, σελ.1120 - Β. Μιχελινάκης, Ο λογιστικός και φορολογικός χειρισμός των συμβάσεων leasing μετά τον Ν 4172/2013). Δεδομένου ότι το χρεολυτικό ποσό αφορά καταβολή έναντι υποχρέωσης, αλλά εντούτοις δεν επιτρέπεται η καταχώριση μέρους του τιμολογίου, προτείνουμε την δημιουργία μίας επιπλέον πληροφορικού χαρακτήρα στήλης στο βιβλίο εξόδων με τίτλο π.χ. χρεολυτικές δόσεις συμβάσεων leasing. Ο αναλογών ΦΠΑ είναι σκόπιμο επίσης να καταχωρίζεται σε χωριστή στήλη με τίτλο: «Φόροι – τέλη», προκειμένου να διαχωρίζεται από την καθαρή αξία έτσι ώστε να διευκολύνεται η σύνταξη των συγκεντρωτικών καταστάσεων, στις οποίες ως γνωστόν λαμβάνεται υπόψη η αξία προ ΦΠΑ. Τέλος το ποσό των τόκων θα καταχωρίζεται σε στήλη εξόδων με τίτλο Τόκοι και συναφή έξοδα. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η καταχώρηση του τιμολογίου σε μία γραμμή, αλλά μόνο το ποσό των τόκων θα αφορά δαπάνη, πλέον το μέρος του ΦΠΑ που αναλογεί στο ποσό αυτό των τόκων. Το χρεολύσιο καθώς και το μέρος του ΦΠΑ που αναλογεί σε αυτό, δεν αποτελούν δαπάνη του φορολογουμένου.

Σημειώνεται ότι ο ιατρός θεωρείται υποκείμενος στο φόρο που διενεργεί απαλλασσόμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης και ως εκ τούτου δεν δικαιούται έκπτωση ή επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τα έξοδά του. Ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης αυτού στη φορολογία εισοδήματος, με την επιφύλαξη των παραπάνω αναφερόμενων περί της ανάγκης διαχωρισμού.

Ειδικότερα, η δυνατότητα της έκπτωσης των εν λόγω δαπανών (αποσβέσεων, τόκων μισθωμάτων) από το ακαθάριστο εισόδημα του ιατρού θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση ή μη των γενικών κριτηρίων του άρθρου 22. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, εφόσον: α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της πραγματικής, στη βάση έμμεσων μεθόδων ελέγχου, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Τέλος, θεωρούμε σκόπιμο να αναφέρουμε ότι τόσο η λογιστική παρακολούθηση των πράξεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, όσο και η έκταση του δικαιώματος της έκπτωσης του σχετικού εξόδου από το ακαθάριστο εισόδημα της επιχείρησης, ενδέχεται να διευκρινισθούν περαιτέρω από τους αρμόδιους φορείς του υπουργείου οικονομικών δεδομένου ότι με τις αλλαγές του Ν 4172/2013, διαμορφώνεται ένα εντελώς νέο «τοπίο» στο θέμα των συμβάσεων αυτών. Συνεπώς, όλα όσα προαναφέραμε ισχύουν με την επιφύλαξη ότι με τις οδηγίες που θα δοθούν στο μέλλον, δε θα επέλθουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.