17 Σεπτεμβρίου 2013

Υπηρεσίες ζωγράφου

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε για έναρξη επαγγέλματος ζωγράφου με προσωπική εργασία δηλαδή παραγωγής δικιάς του.
α) ΚΑΔ με επαγγελματική εγκατάσταση (το σπίτι του) αλλά και online πωλήσεις.
β) Σε τι ΦΠΑ υπόκεινται ;
γ) Τι θεωρείται: παροχή υπηρεσίας (σ.σ. προφανώς εννοείται εμπορικές επιχειρήσεις)  ή ελευθέριο επάγγελμα ?
δ) Τι παραστατικά εκδίδει δελτία αποστολής - πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσίας;
ε) Είναι υπόχρεος σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ; Απαλλαγή μπορεί να πάρει λόγω ασφάλισης στο ΙΚΑ;
στ) Γενικά ότι άλλο μπορεί να επηρεάσει το παραπάνω επάγγελμα (ασφάλιση , δημοτικοί φόροι αν υπάρχουν, κλπ.)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από τον κατάλογο των Κ.Α.Δ. προκύπτει ότι για τις υπηρεσίες ζωγράφου ο σχετικός Κ.Α.Δ. είναι «90.03.11.05 Υπηρεσίες ζωγράφου». Ωστόσο εάν τυχόν οι πωλήσεις αφορούν και έργα τρίτων θα πρέπει να επιλεγεί και δευτερεύουσα δραστηριότητα για των πώληση έργων τέχνης.

Οι πωλήσεις των έργων του ιδίου του ζωγράφου υπάγονται σύμφωνα με την περίπτωση 54 του παραρτήματος ΙΙΙ του κώδικα ΦΠΑ στον μειωμένο συντελεστή (13%). Επισημαίνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής αφορά μόνο την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας που πραγματοποιείται από τον ίδιο το δημιουργό τους ή τους διαδόχους του.

Σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις ερμηνευτικές θέσεις της Διοίκησης οι αμοιβές των δημιουργών για τις καλλιτεχνικές τους δραστηριότητες όπως αυτές του γλύπτη, του ζωγράφου, του γραφίστα κ.α. αποτελούν εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα εφόσον προέχει το στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας και το παραγόμενο έργο ως συγκεκριμένο και μοναδικό δεν αναπαράγεται σε αντίτυπα διαθέσιμα προς πώληση σε κάθε τρίτο, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θεωρείται εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια οι δημιουργοί των έργων αυτών θεωρούνται επιτηδευματίες για την τήρηση των διατάξεων του ΚΒΣ και πλέον του ΚΦΑΣ και υποχρεούνται μεταξύ άλλων και στην έκδοση στοιχείων για τις διακινήσεις των αγαθών της δημιουργίας τους (σχετικό έγγραφο με ΑΠ 1011416/194/Α0012/26.1.2007). Εν προκειμένω θα πρέπει να εκδίδεται δελτίο αποστολής - τιμολόγιο για την πώληση έργων σε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών και απόδειξη λιανικής συναλλαγής για πωλήσεις σε ιδιώτες. Στην πρώτη περίπτωση το δελτίο αποστολής ή το συνενωμένο Δ.Α.Τ. πρέπει να είναι θεωρημένο ή να εκδίδεται ηλεκτρονικά με τη χρήση μηχανισμού σήμανσης. Στη δεύτερη περίπτωση η απόδειξη λιανικής συναλλαγής μπορεί να εκδοθεί από ταμειακή μηχανή ή μηχανογραφικά με τη χρήση μηχανισμού σήμανσης ή λόγω της ιδιότητας του ζωγράφου (ελεύθερος επαγγελματίας) από θεωρημένο χειρόγραφο μπλοκ αποδείξεων λιανικής.

Ο ζωγράφος δεν υποχρεούται σε ασφάλιση στον ΟΑΕΕ εφόσον είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (παρ. 1, άρθρο 71, του Ν 2676/1999). Ωστόσο, μπορεί να ασφαλισθεί προαιρετικά στον οργανισμό εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί. Εάν δεν είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος υπάγεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ωστόσο εάν είναι ήδη ασφαλισμένος στο ΙΚΑ για άλλη αιτία και εφόσον είναι επίσης νέος ασφαλισμένος (εισερχόμενος στην ασφάλιση μετά την 1/1/1992) μπορεί βάσει του Ν. 2084/1992 να λάβει εξαίρεση από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όσο διάστημα είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ.

Τέλος επισημαίνεται όσον αφορά τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος ότι σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 48 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994) το εισόδημα που αποκτούν οι ζωγράφοι κάθε χρόνο από τα έργα της πνευματικής τους παραγωγής, κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί στο έτος της κτήσης του και στα τρία επόμενα έτη. Το ίδιο εφαρμόζεται και στην περίπτωση που προκύπτει ζημία.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.