30 Απριλίου 2013

Αλλαγή συμβολαίου αθλητή

Ποδοσφαιριστής με συμβόλαιο ( έτος πχ 2012) διάρκειας 3 ετών ποσού 900.000, μοιράζεται στο 1ο έτος 300.000, 2ο έτος 300.000 και 3ο έτος. 300.000 και ο φόρος υπολογίζεται με τις γενικές διατάξεις, όταν η ΠΑΕ καταβάλλει το τίμημα. Ερώτημα. Στο παράδειγμα, έστω ότι η ομάδα για το 1ο και 2ο έτος καταβάλλει μόνο 100.000 στη λήξη του 2ου έτους. Ο φόρος θα παρακρατηθεί στις 100.000; Ο ποδοσφαιριστής τι θα δηλώσει για 1ο έτος και 2ο έτος; (έπρεπε να πάρει 600.000 αλλά πήρε μόνο 100.000). Στο ίδιο παράδειγμα, ο παίκτης δέχεται και λύει το συμβόλαιο και φεύγει με τις 100.000.  Ισχύουν τα ίδια;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 46 του ΚΦΕ και την ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ. 1135/2010 θα έπρεπε σε εφαρμογή του νόμου ο ποδοσφαιριστής να δηλώσει ως εισόδημα το ποσό των 300.000 € (900.000,00 / 3) για κάθε έτος διάρκειας του συμβολαίου ενώ η ΠΑΕ θα έπρεπε να υπολογίσει την παρακράτηση φόρου για το έτος 2012: επί ποσού 900.000 δηλαδή σύνολο φόρου 392.420 [32.420 + (800.000 χ 45%)], παρακρατώντας και αποδίδοντας το 1/3 αυτών δηλαδή 130.806,70 €. Ομοίως θα υπολογιστεί ο παρακρατούμενος φόρος και για τα επόμενα έτη.

Στην περίπτωση πρόωρης λήξης του συμβολαίου και όταν αυτή έχει ως αποτέλεσμα την μη καταβολή μέρους του συμφωνημένου ποσού, έχει γίνει δεκτό η παρακράτηση φόρου να γίνεται στο ποσό που καταβάλλεται. Έτσι τυχόν πρόωρη λύση του συμβολαίου, έστω το 2013 θα έχει ως αποτέλεσμα την παρακράτηση φόρου επί του ποσού που θα καταβληθεί αλλά κατά τη γνώμη μας δεν «θεραπεύει» την παράβαση της τυχόν μη ορθής παρακράτησης για το πρώτο έτος οπότε και το συμβόλαιο ήταν κανονικά σε ισχύ. Επίσης είναι σαφές από το νόμο ότι ο αθλητής υποχρεούται να δηλώσει σε κάθε ένα από τα έτη το 1/3 του βάσει του συμβολαίου του ποσού.

Με βάση τα παραπάνω η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το συμβόλαιο ως προς τους όρους αμοιβής κλπ. (με αναδρομική ενδεχομένως ισχύ), το νέο συμβόλαιο να γνωστοποιηθεί κατά τα γνωστά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και οι φορολογικές υποχρεώσεις τόσο του αθλητή όσο και της Π.Α.Ε. να εκπληρωθούν επί των νέων ποσών. Εάν π.χ. βάσει του νέου συμβολαίου συμφωνηθεί διάρκεια 2 έτη και συνολική αμοιβή 100.000 € ο μεν αθλητής θα δηλώσει 50.000 € για κάθε ένα από τα δύο έτη, ο δε παρακρατούμενος φόρος θα είναι 32.420 / 2 = 16.210 € για το 2012 και 33.620 /2 = 16.810 € λόγω αλλαγής της κλίμακας για το 2013. Ο παρακρατούμενος φόρος θα συμψηφιστεί με τον οφειλόμενο βάσει της εκκαθάρισης των φορολογικών δηλώσεων του αθλητή φόρο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.