22 Μαρτίου 2013

Εναρξη δραστηριότητας - ισχύς σύμβασης μίσθωσης

Το έτος 2005 υπογράφηκε σύμβαση επαγγελματικής μίσθωσης μεταξύ πατέρα και γιου η οποία στην πράξη δεν έλαβε ποτέ χώρα. Το 2010 ο πατέρας απεβίωσε και οι νόμιμοι κληρονόμοι αποποιήθηκαν την κληρονομιά λόγω χρεών του αποβιώσαντα. Τώρα ο γιος του θέλει να κάνει έναρξη δραστηριότητας στο ακίνητο που είχε τυπικά μισθώσει το 2005 από τον αποβιώσαντα πατέρα του, έχει αυτή τη δυνατότητα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τα δεδομένα του ερωτήματος, θεωρούμε ότι με την συντέλεση της διαδικασίας αποποίησης κληρονομιάς, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στον αποβιώσαντα, μεταξύ των οποίων και το εν λόγω ακίνητο, περιήλθαν στην περιουσία του δημοσίου ή των πιστωτών του θανόντος. Κατά συνέπεια, η σύμβαση μίσθωσης που είχε υπογραφεί το έτος 2005, παύει να ισχύει και τυπικά, από τον χρόνο θανάτου του πατέρα. Για την απόδειξη του δικαιώματος της χρήσης του ακινήτου από τον υιό μετά τον θάνατο του πατέρα, προκειμένου ο πρώτος να χρησιμοποιήσει το επίμαχο ακίνητο ως έδρα και να προβεί σε έναρξη εργασιών, θα πρέπει να συνταχθεί νέα σύμβαση μίσθωσης με τον υφιστάμενο ιδιοκτήτη του. Ο φορολογούμενος, επομένως, δεν μπορεί να επικαλεστεί την σύμβαση που υπεγράφη το 2005, εφόσον τη δεδομένη χρονική στιγμή που επιθυμεί να προβεί σε έναρξη εργασιών δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να είναι ιδιοκτήτης ο πατέρας του.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.