6 Φεβρουαρίου 2013

Εκδοση παραστατικών αγρότη ειδικού καθεστώτος

Αγρότης του ειδικού καθεστώτος με έγκριση εκδίδει ΤΔΑ για τις πωλήσεις του. Παράγει γάλα για το οποίο βάσει της 4307/123/ΠΟΛ 180/23.6.1977 έχει ρυθμιστεί διαφορετικά ο χρόνος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων. Την προηγούμενη περίοδο εκδόθηκε ΤΔΑ από τον αγρότη με αναφορά στα δελτία αποστολής του τυροκόμου. Τώρα ο τυροκόμος αρνείται να συλλέξει το γάλα με παραστατικά του και ζητά από τον αγρότη την έκδοση δικού του στοιχείου ο αγρότης αυτός δεν υποχρεούται στην έκδοση ΔΑ για το γάλα και δεν γνωρίζει την τιμή του γάλακτος η οποία καθορίζεται στο τέλος της τυροκομικής περιόδου. Τι πρέπει να εκδίδει ο αγρότης? ισχύει το ειδικό καθεστώς?

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 3, του προσφάτως ψηφισθέντος Κώδικά Απεικόνισης Φορολογικών Συναλλαγών (εν συντομία ΚΦΑΣ), οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος των άρθρων 41 και 42 του ΦΠΑ, εξακολουθούν να απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τον εν λόγω νόμο για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (βλ. και Πολ. 1004/2013).

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 5 του ΚΦΑΣ, δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται.

Επιπρόσθετα, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 6, του άρθρου 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) στην ουσία καταργείται από 1.1.2013, η έκδοση ΤΔΑ και αντικαθίσταται από την έκδοση αθεώρητου τιμολογίου αγοράς αγροτικών προϊόντων από τις επιχειρήσεις που αγοράζουν αγροτικά προϊόντα απευθείας από τους παραγωγούς (Πολ. 1004/2013).

Ειδικότερα για την περίπτωση αγοράς αγροτικών προϊόντων από τυροκόμο – αγρότη του ειδικού καθεστώτος, εξακολουθούν να ισχύουν τα αναφερόμενα στην Εγκ. ΚΒΣ υπ. αριθμ. 3/1992, παρ. 12.9. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, οι τυροκομικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να εκδίδουν ένα συγκεντρωτικό τιμολόγιο αγοράς με ημερομηνία τις 31/12, για τις αγορές που πραγματοποίησαν εντός του οικείου οικ. έτους και μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Με βάση όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει ο τυροκόμος να προβεί σε έκδοση συγκεντρωτικού τιμολογίου αγοράς, σύμφωνα με την τιμή γάλακτος που έχει καθοριστεί στο τέλος της περιόδου. Για κάθε παραλαβή γάλακτος, η τυροκομική επιχείρηση δεν υποχρεούται σε έκδοση τιμολογίου. Ωστόσο για κάθε παραλαβή, θα πρέπει να εκδίδει δελτίο αποστολής κατά τα προβλεπόμενα στην περ. δ, της παρ. 1, του άρθρου 5 (σελ. 27, Πολ. 1004/2013), εφόσον ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν καθίσταται υπόχρεος.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.