5 Δεκεμβρίου 2012

Τρόπος τήρησης γενικού λογιστικού σχεδίου

Στο βιβλίο του Μ. Λεοντάρη «Γεν. Λογιστικό Σχέδιο-2004» αναφέρεται ότι παρέχεται η δυνατότητα όπως κάθε 2-βάθμιος αναπτύσσεται σε 100 ή 1.000 ή ακόμη & 10.000, 3-βάθμιους. Έτσι τηρούμε το ΓΛΣ στην επιχείρησή μας. Παράδειγμα στη σελ.17 του ανωτέρου βιβλίου: 62 Πρωτοβάθμιος λογ. 62.00 Δευτεροβάθμιος, λογ. 62.00.000 Τριτοβάθμιος λογ. Μας έγινε παρατήρηση από Ορκωτό Λογιστή ότι η συγκεκριμένη μορφή του λογιστικού σχεδίου δεν είναι σωστή και θα πρέπει να το αλλάξουμε εφαρμόζοντας την παρακάτω μορφή: 62 1-βάθμιος λογ., 62.00 2-βάθμιος λογ., 62.00.00 3-βάθμιος λογ. Ποιο τελικά πρέπει να εφαρμόζεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στην Γενική Εισαγωγή, για την παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και στο κεφάλαιο 1.2, «Διάρθρωση του σχεδίου λογαριασμών», του ΠΔ 1123/1980 (παράγραφος 1.201), γίνεται αναφορά στην κωδική αρίθμηση των λογαριασμών. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους κατά το εκατονταδικό σύστημα, (συνεπώς για κάθε πρωτοβάθμιο μπορούν να σχηματισθούν μέχρι 100 δευτεροβάθμιοι) και κάθε δευτεροβάθμιος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους, τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς, κατά το δεκαδικό, εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερο (πχ δεκαχιλιαδικό) σύστημα. Πλήθος λογιστικών προγραμμάτων για την μηχανογραφική παρακολούθηση των εργασιών του Λογιστηρίου, έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με την ως άνω διατύπωση. Δηλαδή, οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί αναπτύσσονται πάντα με το εκατονταδικό σύστημα και μέχρι εκεί (60.00, 60.01, 20.00, 50.00, 50.01 κ.λπ.), ενώ οι τριτοβάθμιοι (ή οι τεταρτοβάθμιοι) μπορούν να αναπτύσσονται και παρακάτω, δηλαδή με το χιλιαδικό (ή δεκαχιλιαδικό) σύστημα (πχ 60.00.000, 62.00.0000 κ.λπ.). Ωστόσο, στο Σχέδιο Λογαριασμών του κεφαλαίου 2.1, τόσο της Γενικής Λογιστικής (παρ. 2.1.1 μέχρι παρ. 2.1.8), όσο και της Αναλυτικής Λογιστικής (παρ. 5.20), παρουσιάζονται πάντα οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί κατά το εκατονταδικό σύστημα. Οσάκις δε, χρειάζεται να σχηματισθούν τεταρτοβάθμιοι λογαριασμοί, αυτοί αναπτύσσονται επίσης κατά το εκατονταδικό σύστημα (κυρίως στην Αναλυτική Λογιστική, με μικρές εξαιρέσεις) . Κατά την γνώμη μας, αυτό δεν είναι δεσμευτικό για την ανάπτυξη των τριτοβάθμιων λογαριασμών, σύμφωνα με την γενική διατύπωση, δηλαδή την χρήση χιλιαδικής ή δεκαχιλιαδικής ανάλυσης, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αυτό που επισημαίνεται πάντως, είναι ότι δεν πρέπει να μεταβάλλεται η σειρά των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων. Υποχρεωτικοί, ως γνωστό, είναι όλοι οι λογαριασμοί που βρίσκονται με υπογράμμιση στο Σχέδιο των Λογαριασμών. Η έννοια της υποχρεωτικότητας αναφέρεται στο γεγονός ότι εφόσον παρουσιασθεί ανάγκη να χρησιμοποιηθεί ένας τέτοιος λογαριασμός, δεν πρέπει να μεταβάλλεται η περιγραφή του, ούτε να δημιουργηθεί κάποιος άλλος (σε κενό κωδικό) για την συγκεκριμένη λογιστική πράξη που πρέπει να απεικονισθεί.

Ενδεικτική παράθεση ανάλυσης λογαριασμών:

62. Πρωτοβάθμιος (πάντα με δύο ψηφία)
62.04 Δευτεροβάθμιος (πάντα με τέσσερα ψηφία, με τελεία ανάμεσά τους. Υποχρεωτική εφαρμογή του εκατονταδικού συστήματος)
62.04.00 Τριτοβάθμιος (με εκατό αναλυτικούς λογαριασμούς: 00-99), ή
62.04.000 Τριτοβάθμιος (με χίλιους αναλυτικούς λογαριασμούς: 000-999) κ.ο.κ.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.