31 Οκτωβρίου 2012

Έναρξη παράλληλης οικονομικής δραστηριότητας από αγρότη

Αγρότης ειδικού καθεστώτος που την 01/10 κάνει έναρξη ως παντοπωλείο. Μπορεί για την αγροτική εκμετάλλευση να μην υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. Και αν ναι θα πρέπει να γίνει αλλαγή του ΚΑΔ στο μητρώο;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄, της παρ. 4, του άρθρου 41, του ΦΠΑ, οι αγρότες που παράλληλα ασκούν και άλλη οικονομική δραστηριότητα για την οποία έχουν υποχρέωση να τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας του ΚΒΣ, δεν υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ του ως άνω άρθρου 41. Εξαίρεση υφίσταται μόνο για ορισμένες δραστηριότητες που ασκούνται παράλληλα με την αγροτική και αναφέρονται ρητά στον νόμο (όπως, η πώληση αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής σε λαϊκές αγορές, η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτουριστικών μονάδων έως 10 δωματίων). Επομένως, αγρότης που παράλληλα εκμεταλλεύεται και παντοπωλείο υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για τις δύο δραστηριότητες.

Στην ουσία, λοιπόν, ο ανωτέρω επιχειρηματίας θα πρέπει να εκδίδει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ΚΒΣ, φορολογικά στοιχεία (απόδειξη λιανικής πώλησης από ΦΤΜ για τις πωλήσεις προς ιδιώτες, τιμολόγιο – δελτίο αποστολής για τις χονδρικές πωλήσεις κ.λπ.), τόσο για τις πωλήσεις που πραγματοποιεί από το παντοπωλείο, όσο και για τις πωλήσεις των αγροτικών και κτηνοτροφικών αγαθών. Για τις παραδόσεις των αγαθών που παράγονται στο πλαίσιο της αγροτικής δραστηριότητας, προς την δραστηριότητα του παντοπωλείου, παρέλκει η έκδοση κάποιου παραστατικού, καθότι και στις δύο περιπτώσεις ο υποκείμενος στο ΦΠΑ ασκεί φορολογητέες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Τονίζεται δε ότι με την άσκηση της νέας δραστηριότητας θα πρέπει να δηλωθεί ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) με την υποβολή του εντύπου Μ2, στο τμήμα Μητρώο της αρμόδιας ΔΟΥ φορολογίας του. Στο ίδιο έντυπο θα συμπληρωθεί και η ένταξη του αγρότη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και ταυτόχρονα η τήρηση βιβλίων Β΄ κατηγορίας. Επιπλέον, κατά τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς θα πρέπει να συνταχθούν καταστάσεις απογραφής σε θεωρημένα φύλλα, βάσει των διατάξεις των παρ. 8-12 του άρθρου 41 του ΦΠΑ, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που έχει επιβαρύνει τις αγορές των αποθεμάτων ή των παγίων της επιχείρησης, εφόσον για τα τελευταία δεν έχει παρέλθει η πενταετία, από την αγορά και χρησιμοποίησή τους στην δραστηριότητα.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.