27 Σεπτεμβρίου 2012

Δήλωση έναρξης Υποκαταστήματος

Ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα κυλικείο σε λύκειο μετά από διαγωνισμό πήρε το κυλικείο του θερινού κολυμβητηρίου μόνο για τους καλοκαιρινούς μήνες στην ίδια πόλη σε απόσταση ενός χιλιομέτρου. Θα πρέπει να δηλωθεί υποκατάστημα; Θα πρέπει να αγοραστεί καινούργια ταμειακή μηχανή; Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί υποκατάστημα, ενώ θα έπρεπε ποιες συνέπειες επιφέρει; Και ποια είναι τα πρόστιμα ώστε να δηλωθεί;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 9 του ΚΒΣ, υποκατάστημα θεωρείται οποιαδήποτε εγκατάσταση εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Επιπλέον, δεν θεωρείται ότι στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις του επιτηδευματία πραγματοποιείται συναλλακτική δραστηριότητα όταν διεξάγονται μόνο απλές παραλαβές ή παραδόσεις αγαθών ή όταν ενεργούνται εργασίες διοικητικές, προβολής αγαθών ή άλλες συναφείς εργασίες και οι δοσοληψίες στις εγκαταστάσεις αυτές περιορίζονται μόνο στη διενέργεια των εξόδων λειτουργίας τους. Επιπρόσθετα, δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς και οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε, αντιθέτως,  ότι η εκμετάλλευση κυλικείου έστω και για τρεις μήνες εντός του έτους, συγκεντρώνει τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του υποκαταστήματος. Συνεπώς, υφίσταται η υποχρέωση από την πλευρά του επιχειρηματία να προβεί στην υποβολή σχετικής δήλωσης έναρξης υποκαταστήματος  (έντυπο Μ10) στην αρμόδια ΔΟΥ του κεντρικού. Εφόσον η σχετική εγκατάσταση βρίσκεται σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από το κεντρικό – έδρα της επιχείρησης, στο έντυπο της δήλωση έναρξης υποκαταστήματος θα διαγραμμιστεί η ένδειξη «ΔΕΝ ΕΞΑΓΕΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ» στον πίνακα β2. Ως «ημερομηνία έναρξης» θα πρέπει να συμπληρωθεί η ημερομηνία της έκδοσης του πρώτου φορολογικού στοιχείου (ήτοι απόδειξη λιανικής πώλησης ΑΛΠ) από την συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Αν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την παραπάνω ημερομηνία, η δήλωση έναρξης υποκαταστήματος θα θεωρηθεί εκπρόθεσμη με αποτέλεσμα να επιβληθεί πρόστιμο του άρθρου 4, παρ. 1 του Ν 2523/1997 (117-1170 ευρώ το οποίο συμβιβάζεται στο 1/3).

Επίσης αναφέρουμε ότι υφίσταται υποχρέωση έκδοσης των σχετικών αποδείξεων λιανικής πώλησης του υποκαταστήματος από ΦΤΜ βάσει του άρθρου 1, του Ν 1809/1988. Ωστόσο, δεν είναι αναγκαία η αγορά νέας ΦΤΜ, η επιχείρηση μπορεί να μεταφέρει την υπάρχουσα ΦΤΜ της έδρας στο υποκατάστημα, αν και εφόσον για τους συγκεκριμένους μήνες λειτουργίας δεν πρόκειται να γίνει χρήση αυτής από την έδρα. Για τη εν λόγω μεταφορά απαιτείται (πέραν της έκδοσης σχετικού δελτίου αποστολής) δήλωση μεταβολής ΦΤΜ (έντυπο Β2) εντός 15 ημερών στο χώρο του υποκαταστήματος. Μετά την έλευση της ανωτέρω προθεσμίας επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο που προαναφέραμε.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.