24 Σεπτεμβρίου 2012

Λήψη υπηρεσίας από εταιρεία εξωτερικού

Σε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που λάβαμε από εταιρεία εξωτερικού για υπηρεσίες που έγιναν στην Ελλάδα (κλείσιμο εισιτηρίων, διαμονής σε ξενοδοχεία στη Ελλάδα) που έγιναν από την χώρα του εξωτερικού δεν χρεώθηκε ΦΠΑ στο τιμολόγιο. Την υποχρέωση καταβολής λογικά την έχει η εταιρεία εξωτερικού με αντιπρόσωπο φορολογικό εδώ (που δεν έχει κάνει). Εμείς πως καταχωρούμε το παραστατικό; Έχουμε κάποια υποχρέωση ως προς τον ΦΠΑ; Έχουμε δυνατότητα να το καταβάλουμε εμείς; (να εξυπηρετήσουμε την εταιρεία).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Είναι σαφές ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2α, του άρθρου 14 του κώδικα ΦΠΑ και δεδομένου ότι ο λήπτης της υπηρεσίας, δηλαδή η εταιρεία σας, είναι υποκείμενη στο φόρο τόπος παροχής της υπηρεσίας θεωρείται η Ελλάδα.

Περαιτέρω στο άρθρο 35 του ιδίου νόμου, παρ.1, περίπτωση στ, ορίζεται ότι υπόχρεος στο φόρο είναι : «ο λήπτης των υπηρεσιών, εφόσον είναι υποκείμενος στον φόρο ή μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας, για τις παροχές υπηρεσιών για τις οποίες ο τόπος φορολογίας βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από μη εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενο στον φόρο».

Έτσι ορθώς η εταιρεία του εξωτερικού δεν χρέωσε ΦΠΑ στο τιμολόγιο, αφού τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ελλάδα και ορθώς δεν διόρισε φορολογικό αντιπρόσωπο αφού δεν είναι η ίδια υπόχρεη να αποδώσει το φόρο στην Ελλάδα.

Κατά συνέπεια η εταιρεία σας θα πρέπει να αποδώσει τον ΦΠΑ περιλαμβάνοντας την αξία του τιμολογίου στον κωδικό 303 της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και να ασκήσει και το δικαίωμα έκπτωσης αυτού, στην ίδια δήλωση, με την καταχώριση του ίδιου ποσού και στον κωδικό 353 (χρεοπίστωση).
Τέλος το ποσό του τιμολογίου θα πρέπει να περιληφθεί για πληροφοριακούς λόγους και στον κωδικό 344 ενώ επιπλέον και εφόσον ο παρέχων την υπηρεσία βρίσκεται εγκατεστημένος σε χώρα εντός Ε.Ε.,  θα πρέπει να δηλωθεί η συναλλαγή και στο σύστημα VIES δηλαδή να περιληφθεί στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και λήψεων υπηρεσιών.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.