19 Σεπτεμβρίου 2012

Υποκατάστημα Κυπριακής Εταιρείας

Α)Κυπριακή εταιρεία (limited) θα λειτουργήσει ως εμπορική επιχείρηση και ίσως ασχοληθεί με την εισαγωγή επωνύμων ενδυμάτων από το εξωτερικό. Παρακαλώ να μας δώσετε πληροφορίες για το συγκεκριμένο τύπο και τι θα πρέπει να προσέξουμε κατά τη λειτουργία του, με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής είναι μηδενική .
Β)Αν η λογιστική της παρακολούθηση είναι όπως σε μια κλασική ΕΠΕ, ή έχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με την παρακολούθηση του λογαριασμού του ταμείου και γενικότερα.
Γ)Πώς φορολογείται μια κυπριακή ΕΠΕ (υποκατάστημα αλλοδαπής ).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Προφανώς, η Κυπριακή εταιρεία θα προχωρήσει σε έναρξη εργασιών υποκαταστήματος στην Ελλάδα, με σκοπό την διενέργεια εμπορικών πράξεων. Συνεπώς, είναι αδιάφορο με ποιον νομικό τύπο λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρεία στην Κύπρο. Επίσης, είναι αδιάφορος ο τρόπος με τον οποίο φορολογείται η εταιρεία στην Κύπρο (αλλοδαπή). Αυτό που ενδιαφέρει είναι  ότι θα έχει μόνιμη και πραγματική εγκατάσταση στην Ελλάδα, που θα είναι το κατάστημα, ή το γραφείο, ή άλλο παράρτημα κ.λπ.. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92), του ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και της Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/94), όπως ισχύουν και για τις Ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι, το κατάστημα αλλοδαπής επιχείρησης που λειτουργεί στην Ελλάδα, αντιμετωπίζεται όπως και μια ελληνική επιχείρηση.

Σημειώνουμε μόνο μια διαφοροποίηση που υφίσταται σε σχέση με το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης, το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τον χρόνο που κλείνει την διαχείρισή του, το κεντρικό κατάστημα στην αλλοδαπή (άρθρο 29, ΚΦΕ).

Περαιτέρω, ως προς την φορολογία, η περίπτωση δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 99 του ΚΦΕ, αναφέρει ότι αντικείμενο του φόρου (εισοδήματος) είναι σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας, το καθαρό εισόδημα ή κέρδος, το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από την μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, στο άρθρο 100 του ίδιου Κώδικα (παρ. 1) περιγράφεται η έννοια της μόνιμης εγκατάστασης, αλλά και ο τρόπος προσδιορισμού του καθαρού κέρδους (παρ. 2). Εξάλλου, στο άρθρο 101, στο οποίο ορίζεται το υποκείμενου του φόρου, αναφέρεται ότι σε φόρο υπόκεινται και οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρείας (παρ. 1, περ. δ).

Επομένως, για το υποκατάστημα της κυπριακής εταιρείας που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα, αν επιλεγεί ο νομικός τύπος της ΑΕ, ή της ΕΠΕ θα τηρήσει βιβλία κατά την διπλογραφία (Γ’ κατηγορία) και θα εφαρμόζει τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου (Ελληνική γλώσσα, Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, επίσημο νόμισμα της χώρας μας κ.λπ.).

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.