12 Σεπτεμβρίου 2012

Τέλεση δεξιώσεων από κέντρο διασκέδασης

Α.Ε. με αντικείμενο την τέλεση δεξιώσεων. Ποια παραστατικά πρέπει να εκδίδει στις παρακάτω περιπτώσεις;
1.Συμφωνία με ιδιώτη για τέλεση γάμου με σταθερή χρέωση ανά άτομο ανεξαρτήτως κατανάλωσης και χωρίς ορχήστρα. Συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο περιγράφονται οι παροχές & χρεώσεις, περιλαμβάνεται το συμφωνητικό στις τριμηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλονται στην εφορία και η εταιρεία εκδίδει μία Α.Π.Υ.;
2. Ως (1), αλλά επιπλέον χρέωση για επιπλέον φαγητό – ποτό. Α.Π.Υ. για τα συμφωνηθέντα ποσά και απόδειξη Φ.Τ.Μ. για τις επιπλέον ποσότητες;
3.Όταν υπάρχει ορχήστρα που πληρώνεται από την επιχείρηση ή από τον ιδιώτη, ποιες επιπλέον υποχρεώσεις προκύπτουν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Με βάση τις κείμενες διατάξεις του ΚΒΣ, έχει εκδοθεί και ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα η Υ.Α. ΠΟΛ.1087/2003. Σύμφωνα με αυτή διακρίνονται γενικά για τη λειτουργία των καταστημάτων εστίασης, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης και συναφή, οι εξής περιπτώσεις:

1. Η προσφορά ζωντανής μουσικής με ορχήστρα τουλάχιστον τριών μουσικών οργάνων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδονται θεωρημένα εισιτήρια εισόδου κατ’ άτομο, με την εξαίρεση όμως που θα δούμε στη συνέχεια, η οποία μας ενδιαφέρει εν προκειμένω.
2. Η μη προσφορά ζωντανής μουσικής ή η παροχή της από ορχήστρα 2 οργάνων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έκδοση εισιτηρίου, αλλά εκδίδεται Α.Λ.Π. για κάθε σερβίρισμα.

Η εξαίρεση στην περίπτωση 1 αφορά την είσοδο στα καταστήματα προσώπων τα οποία συμμετέχουν σε χορούς, δεξιώσεις ή άλλες εκδηλώσεις, διοργανωτές των οποίων είναι σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, οργανισμοί, οργανώσεις κλπ. για τις οποίες απαιτείται κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. συμφωνητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 όπως ισχύει και επιδεικνύεται σε κάθε φορολογικό έλεγχο.

Περαιτέρω με την διευκρινιστική εγκύκλιο της παραπάνω Υ.Α., ΠΟΛ.1097/2003 αποσαφηνίστηκε ότι η ανωτέρω εξαίρεση ισχύει και στην περίπτωση παροχής της υπηρεσίας σε ιδιώτες προκειμένου να εξυπηρετηθούν διάφορες εκδηλώσεις (π.χ. γάμοι, βαπτίσεις κ.λπ.).ανεξάρτητα από την ύπαρξη έγγραφης ή προφορικής συμφωνίας. Στη μεν πρώτη περίπτωση (έγγραφου συμφωνητικού) εκδίδονται δωρεάν εισιτήρια εισόδου με την ένδειξη «ΒΑΣΕΙ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» στη δε δεύτερη περίπτωση εκδίδονται δωρεάν εισιτήρια εισόδου με την ένδειξη «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ».

Έτσι συνοψίζοντας και επί των συγκεκριμένων περιπτώσεων που θέτετε ισχύουν τα εξής:

1. Δεν απαιτείται η έκδοση εισιτηρίων εισόδου, δεν απαιτείται η ύπαρξη έγγραφου συμφωνητικού (παρόλο που τη συστήνουμε για την αποφυγή αμφισβητήσεων σε περίπτωση επιτόπιου ελέγχου) και εκδίδεται μία Α.Λ.Π. ή τιμολόγιο κατά περίπτωση προς τον διοργανωτή της εκδήλωσης, με το πέρας αυτής. Α.Π.Υ μπορεί να εκδοθεί μόνο στην περίπτωση που δεν παρέχονται από το κατάστημα είδη προς σερβίρισμα, όπως π.χ. στις περιπτώσεις που τα είδη παρέχονται από εταιρεία catering και όχι από τον εκμεταλλευτή του καταστήματος.
2. Στην περίπτωση που παρέχονται είδη εκτός συμφωνίας, εκδίδεται διακεκριμένη Α.Λ.Π. για αυτά, ανά σερβίρισμα.
3. Όταν υπάρχει ορχήστρα με τρία τουλάχιστον μουσικά όργανα, πρέπει πέρα των παραπάνω, να εκδίδονται εισιτήρια για τα εισερχόμενα στο χώρο άτομα τα οποία θα είναι άνευ αξίας και στα οποία θα αναγράφεται η ένδειξη «ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ» στην περίπτωση ύπαρξής του ή η ένδειξη «ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ» εάν δεν υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.