Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ
28.11.2023

Ο Χ Φυσικό πρόσωπο - εταίρος ΕΠΕ κατείχε το 50% από την σύσταση της εταιρείας, πούλησε στις 20/9/2023 το 30% έναντι 1.500.000 ευρώ, σε μια Ανώνυμη Εταιρεία και παρέμεινε με 20%. Η Ε.Π.Ε ξεκίνησε το 2010 με αρχικό κεφάλαιο σύστασης 300 χιλ. ευρώ και στις 10/7/2023 δύο μήνες πριν πουλήσει ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
17.11.2023

Κατασκευαστική επιχείρηση προβαίνει σε αγορά ξυλείας (πάγιος εξοπλισμός) η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος, σε τεχνικά έργα τα οποία έχει αναλάβει ως εργολάβος. Το κόστος αγοράς της ξυλείας είναι 10.000 ευρώ και τα τεμάχια 100. Ερωτάται: δύναται να προβεί σε εφάπαξ απόσβεση δεδομένου ότι η αξία ανά τεμάχιο ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
8.11.2023

Θα ήθελα να ρωτήσω πως έχει την υποχρέωση να ασφαλιστεί εργάτης που απασχολείται σε αγροτικές εργασίες σε αγρότη επιχειρηματία με έναρξη αγροτικών δραστηριοτήτων; Με εργόσημο ως εργάτης γης ή να ασφαλιστεί με πρόσληψη και να υπαχθεί στον ΕΦΚΑ επειδή ο εργοδότης είναι επιχειρηματίας και τον απασχολεί σταθερές ώρες και ημέρες ...

Tags: Εργατικά
ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
7.11.2023

Τα τέλη χαρτοσήμου σε τρεχούμενο δοσοληπτικό λογαριασμό σύμφωνα με την Πολ. 1035/2017 καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επόμενου της εγγραφής των πράξεων αυτών στα βιβλία. Οι εγγραφές αυτές οριστικοποιούνται με την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνει χώρα εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τη διάταξη της ...

Tags: Ειδικές Φορολογίες
ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΔΡΑ
3.11.2023

Θα θέλαμε την άποψη σας στο εξής ζήτημα: Ελληνικό υποκατάστημα αλλοδαπής ΕΠΕ (έδρα στη Γερμανία) θα αγοράσει ακίνητο προς ανέγερση και εκμετάλλευση στην Ελλάδα. Η καταβολή του τιμήματος της αγοράς θα πραγματοποιηθεί απ' ευθείας από την αλλοδαπή έδρα μέσω γερμανικού τραπεζικού λογαριασμού της εταιρίας (τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του πωλητή). ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΥΡΑΣ
17.10.2023

Ατομική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών - οπωροκηπευτικών έχει φύρα: 1. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό λογιστικής - φορολογικής φύρας για την ανωτέρω δραστηριότητα της επιχείρησης (π.χ. από απόφαση ΔΕΔ); 2. Αν ναι, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες για να διασφαλιστεί η επιχείρηση σε περίπτωση ελέγχου από τυχόν μη ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΕΤΩΠΙΣΗ BONUS
6.10.2023

Επιχείρηση έδωσε BONUS στους εργαζόμενους του τον μήνα Ιούλιο του 2023. Θα υποβληθεί με κωδικό 10 στην ΑΠΔ και με αναγραφή της περιόδου (01/07 έως 31/07/2023). Το πριμ αυτό είναι έκτακτο, ωστόσο θα δοθεί ξανά τον Δεκέμβριο. Το ερώτημα είναι εάν αυτό το ποσό (το Bonus) προσαυξάνει και άλλους τύπους ...

Tags: Εργατικά
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
28.9.2023

Τουριστικό γραφείο AE με διπλογραφικά βιβλία, πωλεί Λ.Δ.Χ με άδεια κυκλοφορίας. Πληρώνει υπεραξία στην Δ.Ο.Υ και συντάσσει συμβόλαιο πώλησης. Προκύπτει κέρδος από την πράξη της πώλησης (τιμή πώλησης μείον αναπόσβεστη αξία). Φορολογείται το κέρδος αυτό ή λόγω πληρωμής υπεραξίας δεν φορολογείται; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Oι διατάξεις του άρθρου 10, του Ν. 2579/1998 ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
25.9.2023

Τυπογραφείο Ε.Ε.(απλογραφικά βιβλία) υπέβαλε αίτηση για το πρόγραμμα Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων (Περιφέρειας Πελοποννήσου). Η έγκριση επιδότησης του 65% των δαπανών-αγοράς παγίων έγινε στις 13-07-2022. Η πρώτη επαλήθευση-εκταμίευση στις 29-05-2023. Η επιδότηση πως θα αντιμετωπιστεί φορολογικά; Προσθετικά ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
18.9.2023

Παρακαλώ μπορείτε να μου πείτε τί ακριβώς ισχύει σε περίπτωση που ατομική επιχείρηση Β΄ κατηγορίας βιβλίων αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο τύπου L; Επιβατικό. Το καταχωρούμε ως πάγιο; Τι ισχύει με το ΦΠΑ; Τί ισχύει με την απόσβεσή του αν υπάγεται σε αποσβέσεις; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην προκειμένη περίπτωση η λογιστική αντιμετώπιση της ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΓΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
7.9.2023

Όταν υπάρχει γονική παροχή σε χρήμα από πατερά σε τεκνά, τα οποία χρήματα θα χρησιμοποιήσουν τα παιδιά για αγορά ακινήτου, έχω τα εξής. Πρέπει η δήλωση της γονικής παροχής στο myproperty να είναι εμπρόθεσμη και πριν την αγορά του ακινήτου ή αρκεί και μόνο η απόδειξη από τη τραπεζική μεταφορά ...

Tags: Φορολογία Κεφαλαίου
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΕ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΕΕ
28.7.2023

Εργαζόμενος σε θεσμικό όργανο της ΕΕ έγγαμος το 2022: Αγοράζει στην Ολλανδία ακίνητο και πουλάει ακίνητο στην Ελλάδα. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 4 χρόνια. Είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος? Έχει τεκμήρια? Ο μισθός στον κωδικό 659? Θέλει Appostille? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4, του ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ MY DATA ΕΣΟΔΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
10.7.2023

Έχω νέους αγρότες με επιδοτήσεις μπορείτε να μου πείτε πως καταχωρούνται και πως ανεβαίνουν my data? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περίπτωσης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, η έκδοση των σχετικών τιμολογίων γίνεται από του αγοραστές (πελάτες) του αγρότη (αυτοτιμολόγηση). Επομένως, υπόχρεοι για την διαβίβαση των δεδομένων των τιμολογίων εσόδων δεν είναι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
10.7.2023

Ατομική επιχείρηση έλαβε επιστρεπτέα προκαταβολή το 2021 και το ποσό αυτό το καταχώρησε στον κωδικό 781 του εντύπου Ε1 του 2021. Το έτος 2022 λογιστικοποιήθηκε το μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής και η ωφέλεια από την εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού. Τα δύο αυτά ποσά εκτός από τους κωδικούς ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΖΙΡΟΥ
30.6.2023

Ετερόρρυθμη εταιρεία μετέτρεψε τα βιβλία της λόγω τζίρου στις 31.12.2022 από απλογραφικά σε διπλογραφικά, έβγαλε κέρδη 200.000 και τα πέρασε στα βιβλία της 1.1.2023 στο λογ. 42 υπόλ. κερδών εις νέον 160.000 αφού πρώτα αφαίρεσε τον φόρο εισοδήματος 35.000. Τα κέρδη αυτά θα ανέβουν στο Ε1 κάθε εταίρου για την ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
13.6.2023

Ιατρός απασχολούμενος σαν χειρούργος σε δημόσιο νοσοκομείο μπορεί να έχει με κάποιο τρόπο εξωτερικό ιατρείο με οποιοδήποτέ μορφή είτε σαν ατομική είτε σαν εταιρεία. Εάν έχει έδρα της εταιρείας σε άλλη χωρά με ποιες προϋποθέσεις. Π.χ. Βουλγαρία, και πως θα φορολογείται γενικότερα σε άλλη χωρά. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με βάση τις διατάξεις ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.6.2023

H παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχει εφαρμογή όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Ερωτάται: α) εάν η διαφορά καλύπτεται με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενης χρήσης μπορεί ο έλεγχος να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
29.5.2023

ΙΚΕ «Διαγνωστικό Κέντρο» 1) Σε ασθενείς που δεν καταβάλλουν αντίτιμο όταν εξετάζονται, διότι θα το καταβάλει η ασφαλιστική, θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; 2)Τα ΤΠΥ και οι ΑΠΥ θα πρέπει να αναγράφουν «Απαλλαγή Φ.Π.Α. Άρ. 22»; 3)Μια πράξη παροχής απαλλάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλά τιμολογείται σε επιχείρηση ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
10.5.2023

Ιερός Ναός το 2021 απέκτησε από δωρεά μονοκατοικία μετά οικοπέδου. Το 2022 την πούλησε έναντι 150.000€. Ποια είναι η απεικόνιση στο Ε3 και Ν των δύο αυτών ετών; Ο ΕΝΦΙΑ έχει ενημερωθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξει της παρ. 2, του άρθρου 47, του ΚΦΕ, όλα τα έσοδα που ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
3.5.2023

Ιδιοχρησιμοποιηση έδρας σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανήκει 100%στον ιδιοκτήτη ή όταν το 50% ανήκει στο σύζυγο με μισθωτήριο. Πως καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία ως έσοδα και ως έξοδο? Στις φορολογικές δηλώσεις?Η ιδιόχρηση καταχωρείται στο σύστημα mydata.Υφίσταται ιδιόχρηση όταν η έδρα είναι σε οικία? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπό την προϋπόθεση ότι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.