Νομοθεσία rss feed

  • ΕγκΥΠΕΚΑΑ.13738/413/31.3.2020

    Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων ...

  • ΠΝΠ της 20.3.2020

    Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς ...

  • ΠΝΠ της 31.3.2020

    Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες ...

Περισσότερα

Αποφάσεις Δικαστηρίων rss feed

Περισσότερα

ΒΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Εξειδικεύστε τα παρακάτω αποτελέσματα


ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.6.2023

H παράγραφος 2 του άρθρου 28 του Ν. 4172/2013 για φυσικά πρόσωπα ως προς τις έμμεσες τεχνικές ελέγχου, έχει εφαρμογή όταν το ποσό του δηλούμενου εισοδήματος δεν επαρκεί για την κάλυψη των προσωπικών δαπανών διαβίωσης. Ερωτάται: α) εάν η διαφορά καλύπτεται με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενης χρήσης μπορεί ο έλεγχος να ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
29.5.2023

ΙΚΕ «Διαγνωστικό Κέντρο» 1) Σε ασθενείς που δεν καταβάλλουν αντίτιμο όταν εξετάζονται, διότι θα το καταβάλει η ασφαλιστική, θα πρέπει να εκδοθεί κάποιο παραστατικό; 2)Τα ΤΠΥ και οι ΑΠΥ θα πρέπει να αναγράφουν «Απαλλαγή Φ.Π.Α. Άρ. 22»; 3)Μια πράξη παροχής απαλλάσσετε σύμφωνα με το άρθρο 22 αλλά τιμολογείται σε επιχείρηση ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
10.5.2023

Ιερός Ναός το 2021 απέκτησε από δωρεά μονοκατοικία μετά οικοπέδου. Το 2022 την πούλησε έναντι 150.000€. Ποια είναι η απεικόνιση στο Ε3 και Ν των δύο αυτών ετών; Ο ΕΝΦΙΑ έχει ενημερωθεί. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξει της παρ. 2, του άρθρου 47, του ΚΦΕ, όλα τα έσοδα που ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ
3.5.2023

Ιδιοχρησιμοποιηση έδρας σε επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια όταν ανήκει 100%στον ιδιοκτήτη ή όταν το 50% ανήκει στο σύζυγο με μισθωτήριο. Πως καταχωρείται στα λογιστικά αρχεία ως έσοδα και ως έξοδο? Στις φορολογικές δηλώσεις?Η ιδιόχρηση καταχωρείται στο σύστημα mydata.Υφίσταται ιδιόχρηση όταν η έδρα είναι σε οικία? ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Υπό την προϋπόθεση ότι ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΟΓΩ COVID-19
28.4.2023

ΙΚΕ είχε όφελος 4.025 ευρώ από μη επιστροφή μέρους επιστρεπτέας προκαταβολής και εφάπαξ εξόφλησης του υπολοίπου ποσού μέσα στο 2022. Η εταιρεία διανέμει όλο το ποσό των κερδών του 2022 τον Μάρτιο του 2023 - ΓΣ (μέσα σε αυτό περιλαμβάνεται και το ποσό των 4025 ευρώ). Όσον αφορά τη φορολογική ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΤΙΜΟΛΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΕ
20.4.2023

ΙΚΕ λαμβάνει ποσά από άλλη ευρωπαϊκή εταιρεία με σκοπό την οργάνωση και εκτέλεσή παραγωγής κινηματογραφικής ταινίας στην Ελλάδα. Για τα χρήματα που αφορούν την πληρωμή των εξόδων της παραγωγής (μισθοδοσία, ενοικίαση εξοπλισμού και χώρων κτλ.) η ελληνική εταιρεία εκδίδει τιμολόγιο χωρίς ΦΠΑ (Ενδοκοινοτική- Άρθρο 14), ενώ στο τέλος για τα ...

Tags: ΦΠΑ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
20.4.2023

Ελληνική εταιρεία για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υδρογόνο σε Ελληνικό ακίνητο - αναθέτει σε Γερμανική Εταιρεία: 1α. Μελέτη αδειοδότησης 1β. Μελέτη μηχανολογικής διαστασιολόγησης. 1γ. Μελέτη βιωσιμότητας και αίτηση για Ευρωπαϊκά προγράμματα. 2α. Περιβαλλοντική Μελέτη 2β. Μελέτη διαμόρφωσης χώρου Σε ποια από τα παραπάνω οφείλεται και πρέπει να ...

Tags: ΦΠΑ
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ
21.3.2023

Ανώνυμη εταιρεία διατηρεί έναν λογαριασμό προεξόφλησης επιταγών και κάθε τέλος του τριμήνου η τράπεζα χρεώνει τους τόκους της περιόδου. Για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 η χρέωση αυτών των τόκων περιλαμβάνεται στο εξτρέ τον Ιανουάριο του 2023 και συγκεκριμένα η εγγραφή στο εξτρέ είναι την 02/01/2023. Πως πρέπει να χειριστούμε ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΔ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
10.3.2023

Επιχείρηση χορηγεί την κανονική άδεια εργαζόμενου έτους 2022 τον μήνα Φεβρουάριο 2023. Οι ασφαλιστικές εισφορές του εν λόγω επιδόματος αδείας έτους 2022, θα αποτυπωθούν σε ΑΠΔ 2022 π.χ. Δεκεμβρίου ή στην ΑΠΔ Φεβρουαρίου 2023, διότι ο εργαζόμενος τότε έλαβε την άδεια του; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις γενικές αρχές της εργατικής ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ - ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΝΤΕΛ
7.3.2023

Εταιρία ΙΚΕ μισθώνει από Φυσικό πρόσωπο γήπεδο 3 στρεμμάτων με αξία 100 ευρώ τον μήνα. Η εταιρία θα διαμορφώσει με δικά της έξοδα το γήπεδο ώστε να διαμορφωθεί σε γήπεδο padel (τένις). Στη συνέχεια η ΙΚΕ θα το μισθώνει πίσω στο Φυσικό πρόσωπο- επιχειρηματία ώστε να το εκμεταλλεύεται μέσω της ...

Tags: ΦΠΑ
Ε3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
20.2.2023

Η διάθεση τροφής και ποτών από ξενοδοχεία, εστιατόρια, και παρόμοιες επιχειρήσεις για επιτόπια κατανάλωση λογίζονται ως παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το Κώδικα ΦΠΑ. Βάσει του καταργηθέντα ΚΦΑΣ οι επιχειρήσεις αυτές, αντιμετωπίζονταν ως επιχειρήσεις πώλησης αγαθών (πωλήσεις εμπορευμάτων ή προϊόντων) με υποχρέωση παρακολούθησης των πωλήσεων στους λογαριασμούς 70 και 71 των ...

Tags: ΕΛΠ
ΑΓΟΡΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
23.1.2023

Θα σας παρακαλούσα για την βοήθεια σας σχετικά με το παρακάτω ζήτημα: Η επιχείρηση μας θα εξαγοράσει ένα domain name και συνάμα το site το οποίο είναι σε λειτουργία, από ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μέχρι σήμερα ελάμβανε από εμάς δικαιώματα για την παραχώρηση χρήσης του. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
23.1.2023

Φαρμακείο απασχολεί προσωπικό, πως μπορεί να γίνει η κατανομή του ωραρίου είτε σε πενθήμερη βάση είτε σε εξαήμερη βάση για πλήρως απασχολούμενους; Υπάρχει ανώτατο όριο εργασίας ημερησίως στην κατανομή 40 ωρών εβδομαδιαίως; π.χ. μπορεί να εργαστεί 9,5 ώρες Τετάρτη, 6 ώρες Πέμπτη χωρίς να θεωρείται υπερεργασία και υπερωρία; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΑ ΑΠΟ ΝΕΠΑ
17.1.2023

Σε εταιρεία μορφής ΝΕΠΑ η οποία ναυλώνει με ναυλοσύμφωνο το ιδιόκτητο σκάφος σε πελάτες και τηρεί απλογραφικά βιβλία, είναι υποχρεωτική η χρήση ταμειακής μηχανής (ή φορολογικού μηχανισμού) για την έκδοση των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών; Εφόσον είναι υποχρεωτική, θα μπορούσε η επιχείρηση να εκδίδει την απόδειξη παροχής υπηρεσιών απλώς μέσω ΦΤΜ ...

Tags: ΕΛΠ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
16.1.2023

Μια εμπορική επιχείρηση ΑΕ θα φτιάξει ένα e-shop; Τι υποχρεώσεις έχει; (π.χ. είχα διαβάσει) ότι πρέπει να εγγραφεί σε κάποιο ειδικό μητρώο και να δηλώσει νέο ΚΑΔ. Ισχύει; Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στον λογιστικό χειρισμό του e-shop; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πώληση αγαθών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) δε διαφοροποιεί το φορολογικό και λογιστικό ...

Tags: Ειδικές Φορολογίες
ΔΑΠΑΝΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2.1.2023

Επιχείρηση ΟΕ (απλογραφικά βιβλία) μισθώνει νέο ακίνητο, πριν την μεταφορά της έδρας της στο νέο μισθωμένο ακίνητο συνάπτει με τεχνική εταιρεία σύμβαση έργου για την ανακαίνιση του χώρου (αλλαγή πλακιδίων, ανακαίνιση μπάνιου, τοιχοποιία, αγορά επίπλων-ηλεκτρολογικού εξοπλισμού). Εξοπλισμός και δαπάνες ανακαίνισης θα συμπεριληφθούν στο ΤΠΥ όπου θα εκδώσει η τεχνική εταιρεία ...

Tags: ΦΠΑ
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗ
29.12.2022

Κατασκευαστική – οικοδομική - ατομική επιχείρηση, έχει το 50% οικοδομής σε εξέλιξη με άδεια του 2005, με καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ (σε ημιτελή κατάσταση στάδιο τοιχοποιίας σήμερα). Ο αντισυμβαλλόμενος είναι ιδιώτης – οικοπεδούχος. Κατά την διάρκεια της ανέγερσης καταχωρίζαμε τα έξοδα στο βιβλίο εσοδών - εξόδων με αποτέλεσμα να έχουμε ζημίες ...

Tags: Ακίνητα
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
13.12.2022

Πως ασφαλίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία τους διαιτητές και παρατηρητές; Η αμοιβή τους από 20€ έως 44€, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι προκαθορισμένες από την ΕΠΟ. Επίσης προσκομίζουν εξοδολόγιο που περιλαμβάνει έξοδα κίνησης με αποζημίωση 0,30€ ανά χ.λμ. υποχρεωτικά σύμφωνα με την ΕΠΟ, έξοδα διοδίων και αμοιβή για μεταφορά με ΤΑΞΙ. ...

Tags: Ασφαλιστικά, Εργατικά
myDATA: Θέματα Ειδικής φόρμας καταχώρησης
13.12.2022

Τραπεζικά έξοδα - χρεωστικοί τόκοι διαβιβαζόμενα με Τύπο παραστατικού «14.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια». Ποιος είναι ο εκδότης; Στη θέση του ΑΦΜ εκδότη ποιο ΑΦΜ βάζουμε; Της τράπεζας ή του λήπτη/ επιχείρησης; Στοιχεία Αντισυμβαλλομένου? Στα Γενικά Στοιχεία Παραστατικού ποιες περιπτώσεις πρέπει να χαρακτηριστούν Ειδική Κατηγορία –Λογιστική Εγγραφή. ...

Tags: ΚΦΔ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
1.12.2022

Κάτοικος εξωτερικού έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης σε ακίνητο 228 τ.μ. (ως επικαρπία έχει δηλωθεί στο Ε9). Αυτό το ακίνητο, που το έχει μεν μεταβιβάσει κατά πλήρη κυριότητα στην κόρη του (επιμέλεια η σύζυγος), αλλά έχει το δικαίωμα ισόβιας οίκησης, το παραχωρεί δωρεάν στη μητέρα του που επίσης είναι κάτοικος ...

Tags: Φορολογία Εισοδήματος

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.