Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

3 Ιουλίου 2013

Το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ και πώς βοηθά στην εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, υποχρεώνει αρκετούς συμπολίτες μας να εργάζονται κάποιο χρονικό διάστημα εντός του έτους και για κάποιο άλλο να εγγράφονται στους πίνακες των ανέργων του ΟΑΕΔ και να λαμβάνουν το σχετικό επίδομα τακτικής ανεργίας. Αυτό συμβαίνει κυρίως σε απασχολήσεις με εποχικό χαρακτήρα (επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού, φροντιστήρια - εκπαιδευτήρια κ.λπ.), αλλά δεν αποκλείεται να συναντήσουμε και άλλες περιπτώσεις διακεκομμένης απασχόλησης ενός εργαζόμενου εντός του έτους, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η αγορά εργασίας, με δεδομένη την ύφεση στην Οικονομία, που επιμένει. Περαιτέρω, το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ  στους δικαιούχους ανέργους, σύμφωνα με την παρ. 5, του άρθρου 4, του Ν 3842/2010, απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον το άθροισμα, των λοιπών εισοδη­μάτων του φορολογουμένου, τα οποία φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ ετησίως. Σημειώνεται ότι στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) των δύο τελευταίων οικονομικών ετών, προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί  στον πίνακα 6, (661-662) προκειμένου να αναγράφονται τα ποσά του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ. Η διαχείρισή τους γίνεται στη συνέχεια από την ΓΓΠΣ. Ωστόσο, θα πρέπει ο φορολογούμενος που έλαβε αυτό το επίδομα, να ζητήσει με αίτησή του προς την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού, την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης στην οποία θα εμφανίζεται το ποσό της επιδότησης αυτής. Ο ΟΑΕΔ δεν αποστέλλει αυτές τις βεβαιώσεις.

Είναι χρήσιμο και σκόπιμο να αναζητείται η βεβαίωση και να δηλώνεται το αυτό το μεταβιβαστικό εισόδημα. Εξάλλου, από αυτή την θέση  έχουμε υποστηρίξει ότι υποχρέωση του φορολογούμενου πολίτη είναι η αναγραφή όλων των εισοδημάτων του, ασχέτως του τρόπου φορολόγησής τους (γενικές διατάξεις ή αυτοτελώς), ή της τυχόν απαλλαγής τους από τον φόρο. Το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα μειώσει τις τυχόν αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες (τεκμήρια), ενώ δεν θα προστεθεί στα φορολογητέα εισοδήματα (με την προϋπόθεση που θέτει η παρ. 5, του άρθρου 4, του Ν 3842/2010).

Παράδειγμα:  Αδιόριστος καθηγητής εργάζεται σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών, ορισμένους μήνες τον χρόνο. Φιλοξενείται, ως προς την κατοικία, από τους γονείς του και είναι κάτοχος ενός μικρού ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου (αντικειμενική δαπάνη 2.800 ευρώ). Τους θερινούς  μήνες που δεν εργάζεται, εγγράφεται στους πίνακες του ΟΑΕΔ και λαμβάνει το τακτικό επίδομα ανεργίας. Για το έτος 2012, χορηγείται βεβαίωση αποδοχών από το φροντιστήριο, καθαρού ποσού 3.700 ευρώ (χωρίς παρακράτηση ΦΜΥ), ενώ ο ίδιος ζητά την έκδοση βεβαίωσης από τον ΟΑΕΔ για το επίδομα ανεργίας που έλαβε τους θερινούς μήνες, ποσού 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το σύνολο των αντικειμενικών δαπανών του είναι 5.800 ευρώ (3.000 το ατομικό ελάχιστο, περ. θ, παρ. 1, άρθρου 16 ΚΦΕ  και 2.800 το ΙΧ).

Κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, επειδή το άθροισμα των τεκμηρίων είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα (5.800 > 3.700), προκύπτει προστιθέμενη διαφορά εισοδήματος  2.100 ευρώ, η οποία όμως καλύπτεται κατά 1.500 ευρώ, που είναι το δηλωθέν επίδομα της ανεργίας. Συνεπώς, η διαφορά περιορίζεται στο ποσό των 600 ευρώ και έτσι το φορολογητέο εισόδημα προσδιορίζεται σε 4.300 ευρώ (3.700 + 600), το οποίο όμως είναι αφορολόγητο, δηλαδή κάτω των 5.000 ευρώ (με τα ισχύοντα για το 2012). Επομένως, ο ως άνω υπόχρεος δεν θα καταβάλει φόρο για το 2012. Ασφαλώς, υπογραμμίζουμε ότι το ποσό των αποδείξεων για αγορές αγαθών και λήψεις υπηρεσιών που πρέπει να εγγράψει στον κωδικό 049, είναι κατ ελάχιστο, το 25% του 5.800, ήτοι: 1.450 ευρώ, για να αποφύγει την ποινή του πρόσθετου φόρου 10%. Δηλαδή το 25%, δεν θα υπολογιστεί επί του 3.700 ευρώ, αλλά επί του 5.800.

Αν υποθέσουμε τώρα, ότι δεν είχε ζητήσει την βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων θα ήταν 2.100 ευρώ, το φορολογητέο εισόδημα θα προσδιοριζόταν στο ποσό των 5.800 ευρώ, ενώ ο φόρος θα ήταν 80 ευρώ, συν προκαταβολή φόρου 55%, ήτοι συνολική φορολογική υποχρέωση: 124 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι από το οικονομικό έτος 2014, δεν θα υπολογίζεται προκαταβολή σε αυτές τις περιπτώσεις, υπό προϋποθέσεις, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7, του Ν 4110/2013, η οποία αντικαθιστά την παρ. 1, του άρθρου 19 του ΚΦΕ.

Νίκος Σγουρινάκης

n_sgourinakis@hotmail.com

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.