Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

4 Δεκεμβρίου 2020
N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπττη & Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2020
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1 Αυγούστου 2022
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο

Εισηγητής: Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

Διάρκεια: 12 ώρες


Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021


Διάγραμμα ύλης

1η Ενότητα: Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021 (17:00 - 21:00)

 Η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) εκ των έσω
▶ Ρυθμιστική και εποπτική λειτουργία στον χώρο των αγορών κεφαλαίου
▶ Βασικές αρμοδιότητες ΕΚ
▶ Τρόπος εσωτερικής οργάνωσης και λήψης αποφάσεων ΕΚ
▶ Το ενωσιακό εποπτικό πλαίσιο στον χώρο της οικονομίας: από τον Lamfalussy στις ESAs μέσω De Larosiere
▶ Λειτουργία της ESMA και σχέση της με τις εθνικές Αρχές 


2η Ενότητα: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 (17:00 - 21:00)

 Νομοθετική επόπτευση
▶ Τα βασικά αδικήματα: κατάχρηση αγοράς και εκμετάλλευση προνομιακής πληροφόρησης
▶ Κανόνες λειτουργίας εποπτευόμενων φορέων
▶ Υποχρεώσεις διαφάνειας και δημοσιότητας
▶ Είσοδος, έξοδος, δραστηριοποίηση κατά τη «χρηματιστηριακή ζωή» 

3η Ενότητα: Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 (17:00 - 21:00) 

Νομολογιακή αντιμετώπιση 
▶ Η ΕΚ ως ελέγχων και ελεγχόμενος: ευθύνη, εκτελεστότητα, ποινές, εύλογος χρόνος
▶ Η χειραγώγηση και τα μυστικά της
▶ Κρυφή και φανερή προνομιακή πληροφόρηση 
▶ Εύρυθμη λειτουργία χρηματιστηριακών εταιριών: εσωτερική διακυβέρνηση και έλεγχος
▶ Τα τεχνικά των εισηγμένων εταιριών: Ενημερωτικά Δελτία, δημόσιες προτάσεις, άντληση κεφαλαίων, οικονομικές καταστάσεις


Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πρόσφατες νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ, τους βασικούς άξονες που συνθέτουν το ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται από πλευράς πρακτικής εφαρμογής τους, τόσο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) όσο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA). Παράλληλα, θα εξεταστούν τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη παρακολούθηση και τον προληπτικό και καταστατικό έλεγχο της συμπεριφοράς των εποπτευόμενων φορέων, των εισηγμένων εταιριών και εν γένει των συμμετεχόντων στις αγορές, αναφορικά με την τήρηση των διατάξεων για την κατάχρηση αγοράς.


Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους που ασχολούνται με το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς, νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων, compliance officers, στελέχη των φορέων της κεφαλαιαγοράς -όπως είναι μεταξύ άλλων οι Πάροχοι Επενδυτικών Υπηρεσιών (π.χ. ΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ), οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και οι Διαχειριστές τους και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και οι Διαχειριστές τους (ΔΟΕΕ)- τραπεζών αλλά και θεσμικών επενδυτών, αλλά και σε ιδιώτες


Σύντομο βιογραφικό
{{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Κώστας Μποτόπουλος" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2020/images/kostas-botopoulos.jpg" person_descriptions="Ο Κώστας Μποτόπουλος είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος, υπεύθυνος για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, με ειδίκευση στο Δημόσιο και το Οικονομικό Δίκαιο, εταίρος στη δικηγορική εταιρία «Λαμπαδάριος και Συνεργάτες». Είναι επίσης Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Paris I, Sorbonne. Έχει διδάξει ευρωπαϊκό συνταγματικό δίκαιο στο μεταπτυχιακό του Παντείου Πανεπιστημίου και Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς στο Alba Graduate Business School. Υπήρξε Ευρωβουλευτής (2007-2009), μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Ελέγχου Προϋπολογισμών, Συνταγματικών Υποθέσεων, Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Τουρισμού (2003-2004) και Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (2011-2015), της Επιτροπής MISC στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κεφαλαιαγορών (ESMA), μέλος του Management Board της ESMA, εκπρόσωπος της Ευρώπης στην παγκόσμια Επιτροπή Κεφαλαιαγορών (IOSCO). Είναι τακτικός αρθρογράφος στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, συγγραφέας οκτώ νομικών και πολιτικών βιβλίων (τα πιο πρόσφατα: «Οδηγός για Λισαβόνα», «Ο Βασίλης και η κρίση», «Αντι-λαϊκισμός»)." }}


Τρόποι Παρακολούθησης
{{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-fusiki-parousia" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-on-demand" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-live" }}


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης edu@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 300€


Νέοι δικηγόροι: 255€


Φοιτητές: 255€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.