Σεμινάρια rss feed

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) -3o ΤΜΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ (Ν 4601/2019) -3o ΤΜΗΜΑ

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2020
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και ο ρόλος του Anti Money Laundering (AML) Officer

Παρασκευή & Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2020
Λ. Ιωάννου BSc, LLB, CAMS, Co-Founder AB Compliance, Director – Advisory Services, APC Audit Tax Advisory Ltd , A. Μπεντενιώτης BA, LLB, MSc, LLM, PhD (c), Co-Founder AB Compliance, Εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας «Μπεντενιώτης & Συνεργάτες»
ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Δευτέρα & Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2020
Ι. Ληξουριώτης Ομ. Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

4 Δεκεμβρίου 2020
N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ισχύον θεσμικό πλαίσιο μετά τον Ν 4646/2019

Εισηγητής: Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ

 

Διάρκεια: 6 ώρες


1 Αυγούστου 2022


Διάγραμμα ύλης

Α΄ενότητα:
Άρθρο 46 ΚΦΔ: Λήψη μέτρων διασφάλισης (Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο)

▶ Τι ίσχυε πριν και τι ισχύει μετά τον Ν 4646/2019. Το πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης
▶ Έννοια και βασικά χαρακτηριστικά των μέτρων διασφάλισης
▶ Ποια είναι τα μέτρα διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου
▶ Προϋποθέσεις για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης
▶ Προϋποθέσεις δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών
▶ Τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων λαμβάνονται τα μέτρα διασφάλισης
▶ Οφειλές για τις οποίες λαμβάνονται τα μέτρα διασφάλισης
▶ Διαδικασία λήψης των μέτρων διασφάλισης
▶ Άμυνα κατά της λήψης των μέτρων διασφάλισης
▶ Προϋποθέσεις και διαδικασία για την ολική ή μερική άρση των μέτρων διασφάλισης
▶ Μεταβατική περίοδος εφαρμογής της νέας διάταξης

Β΄ενότητα:
Άρθρο 50 ΚΦΔ: Αλληλέγγυα ευθύνη (Νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο)

▶ Τι ίσχυε πριν και τι ισχύει μετά τον Ν 4646/2019. Το πεδίο εφαρμογής της νέας διάταξης
▶ Νομική φύση και βασικά χαρακτηριστικά της αλληλέγγυας ευθύνης, πριν και μετά τον Ν 4646/2019
▶ Οφειλές για τις οποίες προβλέπεται η αλληλέγγυα ευθύνη
▶ Τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα για τις φορολογικές οφειλές
▶ Προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 ΚΦΔ
▶ Η ύπαρξη και το βάρος απόδειξης της υπαιτιότητας
▶ Εκκρεμείς υποθέσεις αλληλέγγυας ευθύνης: Τι προβλέπεται στη μεταβατική διάταξη
▶ Άμυνα των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων
▶ Η αλληλεπίδραση των διατάξεων για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου με τις διατάξεις για την αλληλέγγυα ευθύνη.


Σκοπός

Το Σεμινάριο αυτό θα βοηθήσει τον συμμετέχοντα να κατανοήσει καλύτερα το ισχύον θεσμικό πλαίσιο ως προς τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες κατά τον ΚΦΔ. Στο Σεμινάριο θα αναλυθούν το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και η νομολογία για τα ανωτέρω δύο θέματα όσο και το πώς το πλαίσιο αυτό έχει διαμορφωθεί μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N 4646/2019. Θα παρουσιασθούν οι βασικές προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη των μέτρων διασφάλισης και για τη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης και θα αναλυθεί το πεδίο εφαρμογής της κάθε διάταξης. Συνεπώς, μέσα από την παρουσίαση και την ανάλυση των νέων διατάξεων, ο συμμετέχων θα αποκτήσει τις βάσεις και τις γνώσεις ή θα εμπλουτίσει τις ήδη υπάρχουσες, ώστε να διαχειρίζεται επαρκέστερα τις φορολογικές του υποθέσεις.


Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς συμβούλους, καθώς και σε λογιστές, και γενικότερα σε όλους εκείνους οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα επίκαιρα ζητήματα αφενός ως προς τη λήψη των μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου και αφετέρου ως προς την αλληλέγγυα ευθύνη.


Σύντομο βιογραφικό
{{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Χαρά Λιβιτσάνου" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2020/images/ch_livitsanou.jpg" person_short_descriptions="" person_descriptions="Η Χαρά Λιβιτσάνου είναι νομικός, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών και διπλώματος Φορολογικού Δικαίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο παρελθόν υπήρξε δικηγόρος Αθηνών. Είναι εισηγήτρια σε εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια φορολογικού δικαίου και έχει συμμετάσχει σε συλλογικό έργο για την ερμηνεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας." }}


Τρόποι Παρακολούθησης
{{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-fusiki-parousia" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-on-demand" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-live" }}


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης edu@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 120€


Νέοι δικηγόροι: 95€


Φοιτητές: 80€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.