Σεμινάρια rss feed

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 20ο ΤΜΗΜΑ (1 Μαρτίου έως 29 Μαρτίου 2021)
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Στη νέα ΑΕ του Ν 4548/2018

Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος

 

Διάρκεια: 8 ώρες


Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020


Διάγραμμα ύλης

1η ημέρα: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 - 21:00)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

• Εισαγωγικά
- Αλλαγή ορολογίας: Ατομικά και συλλογικά δικαιώματα μειοψηφίας
- Ενώσεις μετόχων (αστικές εταιρείες)
- Γενική δικονομική ρύθμιση
• Δικαίωμα εκλογής μελών στο ΔΣ από τη μειοψηφία
• Δικαίωμα veto σε αποφάσεις ΔΣ και ΓΣ - καταστατικά αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία
• Δικαίωμα veto σε σύναψη σύμβασης με συνδεδεμένα μέρη
• Δικαίωμα επιβολής σύγκλησης ΓΣ κα προσθήκης θεμάτων
• Δικαίωμα αναβολής
• Δικαίωμα πληροφόρησης
• Δικαίωμα εκτάκτου δικαστικού ελέγχου
• Δικαίωμα άσκησης εταιρικής αγωγής και διορισμού ειδικών εκπροσώπων
• Δικαίωμα ακύρωσης ή αναγνώρισης ακυρότητας ή ανυποστάτου αποφάσεων ΓΣ / ΔΣ

2η ημέρα: Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 (17:00 - 21:00)

ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (Shareholders Agreements)

• Βασικά χαρακτηριστικά
- Σκοποί
- Συνδυασμός με ίδρυση εταιρίας και με το καταστατικό της
- Συμβάσεις κυρίως σε ΑΕ - Ειδική νομοθετική αναγνώριση σε ΙΚΕ
- Συμβαλλόμενοι είτε μόνον μέτοχοι ή εταίροι είτε και τρίτοι
- Μυστικότητα ή θέση στο καταστατικό
- Αξιοποίηση για προστασία της μειοψηφίας
• Βασικοί όροι:
Συμβατικό δικαίωμα προτίμησης σε μεταβίβαση, εξαναγκασμός σε πώληση ή αγορά από κοινού, τρόπος εκλογής ΔΣ, ιδιαίτερα δικαιώματα ελέγχου ή πληροφόρησης, συμφωνίες για επενδύσεις, αύξηση κεφαλαίου με συμμετοχή στρατηγικού επενδυτή και παραίτηση μετόχων από δικαίωμα προτίμησης
• Όροι από διεθνείς συμβάσεις:
tag along, drag along, right of first option, rotation in the BoD, investment clauses, management clauses, pooling agreements, equity participation, arbitration clauses
• Νομική δεσμευτικότητα - τρόποι εξαναγκασμού τήρησης αυτών
- Συμβάσεις του ενοχικού δικαίου - ελευθερία συμβάσεων
- Αξιώσεις εκπλήρωσης ή/ και αποζημίωσης
- Ποινικές ρήτρες
- Καταπιστευματική μεταβίβαση μετοχών ή εξουσιοδότηση σε πρόσωπο κοινής αποδοχής
- Αναγκαστική μεταβίβαση μετοχών σε περίπτωση παραβίασης
- Ακυρότητα επί παραβίασης όρων που έχουν ενσωματωθεί στο καταστατικό
• Συνδυασμός με καταστατικές ρήτρες

• Σχέση με το καταστατικό και τις αποφάσεις των εταιρικών οργάνων
- Προβάδισμα όρων καταστατικού
- Κατ’ αρχήν ισχύς αποφάσεων εταιρικών οργάνων (ΓΣ, ΔΣ)
- Ακυρωσία αποφάσεων ΓΣ επί κατάχρησης εξουσίας πλειοψηφίας
- Αντίθεση στα χρηστά ήθη κατά τον ΑΚ


Σκοπός
Το Σεμινάριο θα παρουσιάσει συνολικά τα δικαιώματα του μετόχου και της μειοψηφίας που υφίστανται από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μετά στη νέα ΑΕ μετά τον Ν 4548/2018, με τρόπο πρακτικό, εξετάζοντας τα καίρια ζητήματα που δημιουργούνται και αυτά που μένουν αρρύθμιστα, αφού τα δικαιώματα μειοψηφίας στην ΑΕ αποτελούν το πλέον σημαντικό ζήτημα που έχει αναδείξει η πράξη στον σημαντικότερο αυτόν τύπο νομικού προσώπου. Ακόμη, εξετάζει τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης εταιρικών σχημάτων με τη συνδυαστική αξιοποίηση και χρήση αφενός του εταιρικού και αφετέρου του ενοχικού συμβατικού δικαίου, με σκοπό την καλύτερη δυνατή προσαρμογή των διατάξεων του νόμου στις πραγματικές εμπορικές και επιχειρηματικές ανάγκες των συνεργαζόμενων μερών σε μία εξ αντικειμένου δυναμική νομική και οικονομική διαρκή επενδυτική σχέση, αποτελώντας έναν πολύτιμο οδηγό τόσο για την πλειοψηφία όσο και για τη μειοψηφία, που έρχονται σε διαρκή αντιπαράθεση μέσα στο πλαίσιο μίας ενιαίας επενδυτικής προσπάθειας στην καθημερινή εταιρική ζωή.


Σε ποιους απευθύνεται
Το Σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε νομικό και δικηγόρο κυρίως της πράξης, αλλά και σε κάθε επαγγελματία, φοιτητή ή υποψήφιο εξεταζόμενο που θέλει να ενημερωθεί για τις πρόσφατες αλλαγές όσον αφορά σε πολύ καίρια θέματα λειτουργίας της ΑΕ.


Σύντομο βιογραφικό
{{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2018/images/a-spyrisdonos.jpg" person_descriptions="Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι δικηγόρος Αθηνών με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος LL.M. του London School of Economics σε θέματα Commercial and Corporate Law και Media Law και αριστούχος Διδάκτωρ του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων: «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία», «Το νέο δίκαιο ΙΚΕ και ΕΠΕ – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα – ΓΕΜΗ – Διαδικασία σύστασης εταιρειών – Ηλεκτρονική δημοσιότητα, Τακτικός έλεγχος – Μηδενικό εταιρικό κεφάλαιο», «ΙΚΕ και ΕΠΕ – Συγκριτική αξιολόγηση των δύο εταιρικών τύπων» και «Διαγράμματα Εταιρικού Δικαίου» (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη), που έχουν κυκλοφορήσει σε δεύτερη και τρίτη έκδοση και «Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων μέσω Διαδικτυακής Πλατφόρμας», έχει επιμεληθεί επιστημονικά τον Κώδικα «Μισθώσεις Ακινήτων», συμμετέχει στα συλλογικά έργα «Ειδικές διαδικασίες κατά τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (Αρεοπαγίτης ε.τ. Ν. Λεοντής) ως συγγραφέας της δικονομίας των εμπορικών μισθώσεων, «Σύγχρονα ζητήματα δικαίου ακινήτων» και «Το Δίκαιο της ΑΕ» (καθηγητής Ε. Περάκης), είναι τακτικός αρθρογράφος άρθρων και μελετών στον ελληνικό επιστημονικό Τύπο και έχει παραδώσει πλήθος σεμιναρίων. επίσης είναι μέλος της Εταιρείας Μελετών Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), της Ένωσης Ελλήνων Δικονομολόγων, της Ένωσης Ελλήνων Αστικολόγων, της Ελληνικής Ένωσης για τη Διαιτησία, του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, του ΔΣ του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λίλιαν Βουδούρη, του Συλλόγου Αποφοίτων του London School of Economics και ιδρυτικό μέλος του European Law Observatory on New Technologies (ELONTech)." }}


Τρόποι Παρακολούθησης
{{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-live" }}


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης edu@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.