Σεμινάρια rss feed

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS)

Τρίτη & Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2020
Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. (L.S.E.), Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 19ο ΤΜΗΜΑ (4 Δεκεμβρίου έως 21 Δεκεμβρίου 2020)

4 Δεκεμβρίου 2020
N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020
Π. Πόθος Δικηγόρος, LL.M., Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος», Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LL.M. (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος»
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Πέμπττη & Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2020
Χ. Λιβιτσάνου Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης (ΔΝΥ) στην ΑΑΔΕ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ (DAWN RAID) ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020
Τζ. Πουρναρά Δικηγόρος, εταίρος στην Εταιρία ΠΛΑΤΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (δικηγορική εταιρία συνδεδεμένη με την Ernst & Young)
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2021
Κ. Μποτόπουλος Διδάκτωρ Συνταγματικού Δικαίου, πρ. Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

1 Αυγούστου 2022
Δ. Πάσσιου Δικηγόρος, Εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Saplegal - Α.Σ. Παπαδημητρίου & Συνεργάτες»
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΠΕΔΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΡΙΣΚΟΥ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εισηγητές: Α. Δόσχορης Head of Employment & Social Security Law Practice, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal network, Χ. Μαχαίρας Head of Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte, Α. Μιχαήλ Head of HR Greece & HRBP Europe, Textile Care – Ecolab S.A, Ι. Χριστοδουλοπούλου Group Organizational Development & Employee Engagement Manager, SYSTEMS SUNLIGHT S.A

 

Διάρκεια: 8 ώρες


Τρίτη & Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2020


Διάγραμμα ύλης

Παρουσίαση νομικών κινδύνων στις εργασιακές σχέσεις – “Do & Don’ts” in employment relationships

→ Ανάλυση πεδίων υψηλού ρίσκου στις επιχειρήσεις
• Οι κίνδυνοι από την έναρξη έως τη λύση της εργασιακής σχέσης
• Οι κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο

→ Ποσοτική και ποιοτική μέτρηση ρίσκου
• Το νέο πλαίσιο διοικητικών κυρώσεων και οι άμεσες επιπτώσεις στις επιχειρήσεις ανά τομέα δραστηριότητας
• Διαχείριση ρίσκου ανά κατηγορία εργασιακής σχέσης (μερική απασχόληση, σύστημα εκ περιτροπής εργασίας, σύμβαση έργου, ανεξαρτήτων υπηρεσιών κ.λπ.)
• Ευθύνη διοικούντων την επιχείρηση

Η οικονομική και οργανωτική αλληλεπίδραση των εργασιακών σχέσεων στις επιχειρήσεις

→ Παράγοντες επίδρασης στην αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης
• Στελέχωση
• Διαχείριση της απόδοσης
• Πολιτικές αμοιβών και παροχών

→ Διαδικασίες μέτρησης και ανάλυσης ανθρωπίνων πόρων - HR Metrics & Analytics

Περιορισμός ρίσκου (Μέθοδοι και διαδικασίες)

→ Τεστ δομικής καταπόνησης επιχείρησης σε επίπεδο εργασιακών σχέσεων “Stress test”

→ Σύνδεση διαδικασιών και πολιτικών με τις λειτουργικές ανάγκες τις επιχείρησης

→ O ρόλος της διαμεσολάβησης στις εργασιακές σχέσεις

Περιπτωσιολογική προσέγγιση θεματικών υπό τη μορφή case studies

• Μεταβίβαση επιχείρησης και αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων (asset deal, share deal)
• Απόσχιση κλάδου και αναδιάρθρωση εργασιακών σχέσεων
• “Restructuring” εργασιακών σχέσεων
• Οργάνωση χρόνου απασχόλησης
• Μέτρα διαχείρισης της κρίσης στις εργασιακές σχέσεις λόγω του COVID-19
• Υγιεινή και ασφάλεια στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης

Διαχείριση ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας

→ Διαδικασία επιτόπιου ελέγχου

→ Πρακτικές οδηγίες διαχείρισης ελέγχου “a step-by-step guide”


Σκοπός

Κύριος στόχος του παρόντος Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ανάδειξη των σημείων υψηλού ρίσκου που καλείται να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν οι βασικές περίμετροι προστασίας υπό το πρίσμα του εργατικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου ως κύριας διόδου επίλυσης προβλημάτων που ανακύπτουν στην απασχόληση. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν θεματικές διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, επίλυσης κρίσεων και ορθής λήψης αποφάσεων σε πρακτικό κατά κύριο λόγο επίπεδο.
Ο συμμετέχων σε αυτό θα ωφεληθεί πολλαπλώς, καθώς:
• θα αποκτήσει καίριες γνώσεις στη διαχείριση ρίσκου αναφορικά με τους κινδύνους που ανακύπτουν από τις εργασιακές σχέσεις σε μία επιχείρηση
• θα κατανοήσει το νομικό υπόβαθρο των σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και την αλληλεπίδρασή τους τόσο σε οικονομικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο
• θα τεθεί ενώπιον πρακτικών ζητημάτων, αποκτώντας μία πρώτη εικόνα διαχείρισης από έμπειρους HR Specialists, οι οποίοι θα μοιραστούν την εμπειρία τους στον τομέα των εργασιακών σχέσεων
• θα καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες μέσω της πρακτικής θεμελίωσης του συνόλου των θεματικών που θα αναπτυχθούν στο πρόγραμμα
• θα ανακαλύψει τρόπους και διαδικασίες μείωσης ρίσκου μέσω της περιπτωσιολογικής προσέγγισης ζητημάτων


Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη τμημάτων ανθρώπινων πόρων (HR Specialists & Generalists), διευθυντές προσωπικού επιχειρήσεων και οργανισμών, λογιστές, βοηθούς λογιστές, καθώς και σε δικηγόρους και νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων.


Σύντομο βιογραφικό
{{widget type="blocklinks/personcardwidget" add_container_class="0" names="Αλέξανδρος Δόσχορης,Χαράλαμπος Μαχαίρας,Αγγελίνα Μιχαήλ,Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου" urls_of_imgs="https://assets.nb.org/nb/2020/images/a-doschoris.jpg,https://assets.nb.org/nb/2020/images/ch-machairas.jpg,https://assets.nb.org/nb/2020/images/a-michael.jpg,https://assets.nb.org/nb/2020/images/i-christodoulopoulou.jpg" person_short_descriptions="Head of Employment & Social Security Law Practice, KBVL Law Firm - Member of Deloitte Legal network| Head of Alternative Dispute Resolution, Financial Advisory Services, Deloitte| Head of HR Greece & HRBP Europe, Textile Care – Ecolab S.A| Group Organizational Development & Employee Engagement Manager, SYSTEMS SUNLIGHT S.A." person_descriptions="O Αλέξανδρος Δόσχορης είναι δικηγόρος, επικεφαλής του τμήματος Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου της δικηγορικής εταιρείας Κοϊμτζόγλου-Μπακάλης- Βενιέρης- Λεβέντης & Συνεργάτες (Μέλος του Δικτύου Δικηγορικών Εταιρειών Deloitte Legal). Έχει σπουδάσει νομικά και πολιτικές επιστήμες στην Αθήνα και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στο εργατικό δίκαιο. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στο χώρο παροχής νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στο εργατικό και κοινωνικοασφαλιστικό δίκαιο, έχοντας διαχειριστεί μεγάλο αριθμό εργατικών διαφορών τα τελευταία έτη. Ειδικότερα, έχει εκπροσωπήσει με επιτυχία αρκετές εταιρείες του εμπορικού καθώς και του τραπεζικού κλάδου σε υποθέσεις εργατικών διαφορών και έχει παράσχει συμβουλές αναφορικά με την διαχείριση ατομικών και συλλογικών σχέσεων εργασίας, μεταξύ άλλων ομαδικών απολύσεων, σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατάρτιση κανονισμών εργασίας, συλλογικών διαπραγματεύσεων και διαχείρισης απεργιακών κινητοποιήσεων.|Ο Χαράλαμπος Μαχαίρας είναι Αρεοπαγίτης ε.τ., με 37ετή και πλέον εμπειρία, κυρίως στα Δικαστήρια των Αθηνών και του Πειραιά. Εισήχθη στο δικαστικό σώμα το 1981. Είναι άριστος γνώστης της εγχώριας ένδικης διαδικασίας και νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά ναυτιλιακές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Έχει Master of Laws (LL.M.) (UCL), Λονδίνο 1988. Είναι Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής, CEDR Λονδίνο 2011, CEDR Exchange Member, Διεθνής Διαιτητής - Μέλος LCIA European Users' Council. Μέλος ICC Hellas, Επικεφαλής τμήματος Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, Deloitte από το 2019 έως σήμερα. Είναι επίσης Εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στην ΕΕ επανειλημμένως, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας καθώς και ενώπιον του Δικαστηρίου της ΕΕ. Ο κ. Μαχαίρας είναι τακτικός εισηγητής / ομιλητής σε πολλά ευρωπαϊκά και διεθνή φόρουμ και επί διαφόρων θεμάτων, όπως η ηλεκτρονική δικαιοσύνη, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας, η διεθνής διαιτησία, η διαμεσολάβηση και η εναλλακτική επίλυση διαφορών εν γένει. Τέλος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του νομικού περιοδικού «Ελληνική Δικαιοσύνη».|Η Αγγελίνα Μιχαήλ είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδαw και HRBP Europe, Textile Care Division της χημικής βιομηχανίας Ecolab A.E. Η προηγούμενη επαγγελματική της διαδρομή ήταν σε θέσεις ευθύνης ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό κλάδο και τους κλάδους συμβουλευτικής και τεχνολογίας. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc HRM (distinction 80%) από το Cardiff Business School στην Μ. Βρετανία και απόφοιτος Ψυχολογίας του τμήματος Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας και ψυχομετρικών αναλύσεων. Τον Οκτώβριο του 2019 εκδόθηκε από την Amazon Kindle το βιβλίο της «Corporate Karate – martial arts in business suits».|Η Ιωάννα Χριστοδουλοπούλου ξειδικεύεται στο τομέα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού με έμφαση στο σχεδιασμό της στρατηγικής και την ανάπτυξη συστημάτων προσέλκυσης, διακράτησης και εξέλιξης εργαζομένων. Κατά τη διάρκεια της 15ετους καριέρας της έχει εργαστεί σε διάφορες θέσεις τμημάτων HR σε μεγάλες πολυεθνικές όπως η The Coca-Cola Company αλλά και ελληνικές επιχειρήσεις όπως ο Όμιλος ΟΤΕ, καθώς και στη κορυφαία εταιρεία συμβούλων KornFerry (HayGroup). Τα τελευταία 4,5 χρόνια ήταν Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού (Head of People Operations) στη startup εταιρεία Blueground, χτίζοντας την ομάδα από τα 10 στα 500 άτομα και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εδραίωσή της σε περισσότερες από 12 πόλεις σε όλο το κόσμο. Τον Φεβρουάριο του 2020 μετακινήθηκε στην Sunlight, Olympia Group στη θέση Group Organizational Development & Employee Engagement Manager, υπεύθυνη κυρίως για ζητήματα Οργανωτικής Ανάπτυξης. Σπούδασε Ιστορία και Πολιτικές Επιστήμες στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (The Deree College) και συνέχισε με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Οργανωτική Ψυχολογία (M.A. in Organizational Psychology) από το The New Heaven University, Connecticut. " }}


Τρόποι Παρακολούθησης
{{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-fusiki-parousia" }} {{block type="cms/block" block_id="tropoi-parakolouthisis-wide-live" }}


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης edu@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακύρωση σεμιναρίων λόγω απόφασης διοργανωτή ή ανωτέρας βίας

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας και ακύρωσης του κάθε σεμιναρίου, ενημερώνοντας τους εκπαιδευόμενους τηλεφωνικά και μέσω e-mail. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται να αιτηθούν την ακέραιη επιστροφή των διδάκτρων τους εάν δεν θέλουν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην νέα ημερομηνία ή να χρησιμοποιήσουν το ποσό για άλλη αγορά σε σεμινάρια – υπηρεσίες ή εκδόσεις της εταιρίας.
Σε περίπτωση απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κακών καιρικών συνθηκών και γενικά κάθε συμβάντος πέραν του εύλογου ελέγχου των διοργανωτών, που προκαλεί παρακώλυση της εκτέλεσης μέρους ή του συνόλου του σεμιναρίου, οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής του. Στην περίπτωση αυτή τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.

Μεταβολή ή ακύρωση λόγω επιθυμίας πελάτη

Ο χρήστης που τυχόν επιθυμεί να ακυρώσει ή να τροποποιήσει την κράτησή του σε κάποιο σεμινάριο οφείλει να αποστείλει το σχετικό αίτημα του το συντομότερο δυνατό στο grammateia@nb.org

Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 7 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 100% του ποσού.
Για ακύρωση της συμμετοχής στο σεμινάριο από τον εκπαιδευόμενο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του προγράμματος, πραγματοποιείται επιστροφή 50% του ποσού.

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις που απαιτείται επιστροφή χρημάτων θα γίνεται είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας (αν έχετε πληρώσει με πιστωτική κάρτα) ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο θα μας υποδείξετε και εντός 30 ημερών από τη σχετική ενημέρωση.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 200€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.