Σεμινάρια rss feed

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

GDPR AUDITORS EXECUTIVE COURSE - ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

23 Σεπτεμβρίου 2019
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Β. Καλαμποκίδου Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ (Ν 4601/2019) (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τρίτη 24 & Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 24 Σεπτεμβρίου 2019
Θ. Κατσάς Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος, Εταίρος Δικ. Εταιρίας «Μαρίνος - Κατσάς - Λιάσκος & συνεργάτες» , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ADVANCED PROGRAMME)

Δευτέρα & Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 15o ΤΜΗΜΑ, 9 έως 30 Οκτωβρίου 2019

9 Οκτωβρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΕΙΚΤΕΣ & CASE STUDIES

Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2019
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Partner, Tax Services, Deloitte Greece
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Τα αναφυόμενα ζητήματα στην πράξη και όλες οι τροποποιήσεις μέχρι και τον Ν 4549/2018

Εισηγητής: Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»

 

Διάρκεια: 5 ώρες


Παρασκευή 12 Απριλίου 2019


Διάγραμμα ύλης

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
Εισαγωγικές επισημάνσεις
• Διαχρονική εξέλιξη του θεσμού
- Από τη διαδικασία συνδιαλλαγής στη διαδικασία εξυγίανσης
- Ο Ν 4446/2016
• Σύγκριση με εξωπτωχευτικές εξυγιαντικές διαδικασίες
- Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών
- Διαδικασία έκτακτης ειδικής διαχείρισης Ν 4307/2014
- Συμβατικές ρυθμίσεις

Η συμφωνία εξυγίανσης
- Προϋποθέσεις σύναψης - Κατηγορίες πιστωτών - Η άρνηση σύμπραξης του οφειλέτη - Περιεχόμενο - Η μεταβίβαση επιχείρησης ως αντικείμενο συμφωνίας εξυγίανσης - Νομολογιακά παραδείγματα

Επικύρωση συμφωνίας
- Περιεχόμενο αίτησης - Διαδικασία εκδίκασης - Προϋποθέσεις επικύρωσης - Αποτελέσματα επικύρωσης - Ένδικα μέσα - Νομολογιακά παραδείγματα

Ακύρωση / Τροποποίηση συμφωνίας
Προληπτικά μέτρα
- Πριν από την υποβολή αίτησης επικύρωσης - Αυτοδίκαιη αναστολή - Μετά την υποβολή αίτησης επικύρωσης - Περιεχόμενο - Διαδικασία - Νομολογιακά παραδείγματα

ΠΤΩΧΕΥΣΗ
Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Ν. 4446/2016
Προϋποθέσεις
- Πτωχευτική ικανότητα - Παύση πληρωμών - Επαπειλούμενη αδυναμία - Πιθανότητα αφερεγγυότητας - Επάρκεια ενεργητικού - Νομολογιακά παραδείγματα

Νομιμοποιούμενα πρόσωπα
- Οφειλέτης - Πιστωτής - Άλλα πρόσωπα - Νομολογιακά παραδείγματα

Υποβολή αίτησης
- Περιεχόμενο - Δικαιολογητικά - Εκδίκαση - Νομολογιακά παραδείγματα

Λόγοι απόρριψης αίτησης
- Έννομο συμφέρον - Καταχρηστικότητα - Νομολογιακά παραδείγματα

Ένδικα μέσα
Συνέπειες πτώχευσης
- Προσωπικές - Περιουσιακές - Ως προς τους συνοφειλέτες

Αστική ευθύνη διοικητών

Περιγραφή διαδικασίας

Τρόποι περάτωσης της πτώχευσης
- Αναδιοργάνωση - Ρευστοποίηση - Έλλειψη ενεργητικού - Νομολογιακά παραδείγματα

Ο νέος θεσμός της απαλλαγής του οφειλέτη


Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι να αναλυθεί το θεσμικό πλαίσιο του δικαίου της αφερεγγυότητας τόσο στο πεδίο της πτώχευσης όσο και της εξυγίανσης λαμβανομένων υπόψη όλων των τροποποιήσεων μέχρι και τον πρόσφατο Ν 4549/2018. Έμφαση θα δοθεί στα ζητήματα που εγείρονται κυρίως στην πράξη, βάσει και της έως τώρα εμπειρίας, καθώς και σε πρακτικές συμβουλές και νομολογιακά παραδείγματα σχετικά με το περιεχόμενο όλων των επιμέρους σταδίων τόσο της διαδικασίας εξυγίανσης όσο και της πτωχευτικής διαδικασίας, κατόπιν των σημαντικών τροποποιήσεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Ομοίως, θα παρουσιαστούν και νέοι θεσμοί όπως η απαλλαγή του οφειλέτη.


Σε ποιους απευθύνεται

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, νομικούς συμβούλους που ασχολούνται με τα οικεία ζητήματα εκπροσωπώντας επιχειρήσεις και ιδιώτες, όπως επίσης σε λογιστές, τραπεζικά στελέχη και οποιονδήποτε άλλον εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στις διαδικασίες πτώχευσης και εξυγίανσης.


Σύντομο βιογραφικό

Η Μαρία Ε. Ορφανίδου είναι δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες». Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Karls – Ruprecht της Χαϊδελβέργης. Εξειδικεύεται στο δίκαιο των εταιριών, της κεφαλαιαγοράς, του πτωχευτικού δικαίου, του δικαίου εξυγίανσης και του δικαίου του ανταγωνισμού. Έχει συμβάλει σε συλλογικά έργα στις θεματικές του εμπορικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς ενώ έχει προβεί και σε σχετικές δημοσιεύσεις σε νομικά περιοδικά. Τέλος, διετέλεσε μέλος της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα και την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Διαχειριστή Αφερεγγυότητας (2015 - 2017).


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Έλενα Χαλκιά nbthess@nb.org 2310 532134

Τρόποι Εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής

ΦΠ: 95 €, ΝΠ: 125 €, Δικ. Εταιρίες: 105 €, Ασκούμενοι: 75 €, Φοιτητές: 65 €

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου - Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg


Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.


Εγγραφές - Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Έλενα Χαλκιά, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.org, www.nb.org | www.nbcongress.gr
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 100€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.