Σεμινάρια rss feed

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ

Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019
Ι. Βενιέρης Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών, Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2019

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 13o ΤΜΗΜΑ, 4 Φεβρουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου 2019

4 Φεβρουαρίου 2019
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΕ, ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018

Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019
Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕ (Ν 4548/2018)

Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
Γ. Τζίφας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Εισηγητής, Συγγραφέας , Ν. Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2019
Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ , Χ. Λιβαδά Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Λ. Κοντογιάννη Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ»
INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

INTRODUCTION TO INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

Παρασκευή & Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2019
Ilias Bantekas Hamad bin Khalifa University (Qatar Foundation) and Institute of Advanced Legal Studies, University of London
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ

Τρίτη & Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2019
Π. Πόθος Δικηγόρος, LLM, Εταίρος της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» , Λ. Πανέτσος Δικηγόρος, LLM (LSE), MSc (Oxon), Συνεργάτης της Δικηγορικής Εταιρίας «Κυριακίδης Γεωργόπουλος» MSc
Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ GDPR (ΚανΕΕ 2016/679) ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εισηγητές: Χ. Γκόρτσος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ , Χ. Λιβαδά Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Στ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Αναπλ. Δ/νων Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτική, CroweSOL, Λ. Κοντογιάννη Δ/ντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης & Εταιρικός Γραμματέας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ»

 

Διάρκεια: 12 ώρες


Τρίτη, Τετάρτη & Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2019


Διάγραμμα ύλης

1η ημέρα - Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 (17:00 - 21:00)

 • Εισαγωγή (Χρήστος Γκόρτσος)
  • Η προβληματική της εταιρικής διακυβέρνησης
  • Ποιες εταιρίες αφορά και για ποιον λόγο;
  • Βασικοί άξονες
  • Ήπιο ή θετικό δίκαιο;
  • Κανόνες ή κουλτούρα;
  • Ειδικά χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα

 • Το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο (Χριστίνα Λιβαδά)
  • Η διάκριση των μελών του ΔΣ σε εκτελεστικά, μη εκτελεστικά μέλη και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη
  • Οι επιτροπές του ΔΣ (σύνθεση, ρόλος, αρμοδιότητες)
  • Κώδικες εταιρικής διακυβέρνησης
  • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
  • Διαχείριση κινδύνων


2η ημέρα - Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2019 (17:00 - 21:00)

 • Το ελληνικό ρυθμιστικό πλαίσιο (συνέχεια) (Χριστίνα Λιβαδά)
  • Εισηγμένες εταιρίες - Ειδικά η εταιρική διακυβέρνηση των μη εισηγμένων εταιριών
  • Πολιτική αποδοχών
  • Εκθέσεις του ΔΣ

 • Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος (Σταμάτης Δρίτσας)
  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Διάρθρωση Εσωτερικού Ελέγχου
  • Διάδραση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου


3η ημέρα - Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 (17:00 - 21:00

 • Ειδικά η εταιρική διακυβέρνηση στον χρηματοπιστωτικό τομέα (πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ, ασφαλιστικές επιχειρήσεις) (Χρήστος Γκόρτσος)
  • Σύνθεση και αρμοδιότητες μελών του ΔΣ
  • Επιτροπές του ΔΣ
  • Αξιολόγηση καταληλλότητας των μελών του ΔΣ
  • Εσωτερική διακυβέρνηση

 • Πολιτικές αποδοχών: Case study (Λήδα Κοντογιάννη)


Σκοπός

Σκοπός του Σεμιναρίου αυτού είναι να παράσχει μια συνολική θεώρηση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και να συνδυάσει τη θεωρητική κατάρτιση με πρακτικά παραδείγματα.


Σε ποιους απευθύνεται

Απευθύνεται σε στελέχη εταιριών, νομικούς συμβούλους και δικηγόρους που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται για την εν λόγω θεματική. Το Σεμινάριο απευθύνεται επίσης σε στελέχη, νομικούς συμβούλους και δικηγόρους εταιριών του χρηματοπιστωτικού τομέα (πιστωτικά ιδρύματα, ΕΠΕΥ και ασφαλιστικές επιχειρήσεις) για τις οποίες ισχύουν ειδικοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης. Στο τέλος του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επεξεργαστούν ένα case study.


Σύντομο βιογραφικό

Ο Χρήστος Γκόρτσος είναι Καθηγητής Δημοσίου Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ και Επισκέπτης Καθηγητής Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Δικαίου στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου του Saarland. Σπούδασε, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, νομικά, οικονομικά και χρηματοοικονομική (finance) στη Νομική και την Οικονομική Σχολή του ΕΚΠΑ, στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, στο Wharton Business School του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνιας, και στο Graduate Institute of International Studies του Πανεπιστημίου της Γενεύης, του οποίου είναι και διδάκτωρ.

Τα βασικά πεδία του ερευνητικού και διδακτικού του έργου είναι το διεθνές, ευρωπαϊκό και Ελληνικό δημόσιο χρηματοπιστωτικό δίκαιο, το δίκαιο των κεντρικών τραπεζών, το δίκαιο της ΟΝΕ και τα θεσμικά οικονομικά, πεδία στα οποία έχει, επίσης, εκτενές συγγραφικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, είναι επίσης Research Partner στο University Research Priority Program (URPP): FinancialMarketRegulationτου Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, εντεταλμένος διδασκαλίας στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο της Νομικής Σχολής του ίδιου Πανεπιστημίου και ακαδημαϊκό μέλος του European Banking Institute (ΕΒΙ). 

Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 διετέλεσε Fernand Braudel Fellow του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας (EUI) και κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2018 Academic Visitor στο St Antony’s College του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.

 

Η Χριστίνα Λιβαδά είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο πανεπιστήμιο Panthéon-Assas (Paris II) και είναι διδάκτορας της Νομικής Σχολής Αθηνών. Το συγγραφικό της έργο αφορά κυρίως θέματα τραπεζικού δικαίου, δικαίου της κεφαλαιαγοράς, εταιρικού δικαίου και εταιρικής διακυβέρνησης και δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. Είναι μέλος επιστημονικών σωματείων που δραστηριοποιούνται στο εμπορικό και το χρηματοπιστωτικό δίκαιο. Είναι Ειδική Νομική Συνεργάτης της Alpha Bank και δικηγόρος Αθηνών.

 

Ο Δρ. Σταμάτης Δρίτσας έχει άνω των 20 ετών  επαγγελματική εμπειρία στη λογιστική, την ελεγκτική, τη διαχείριση κινδύνων και τη χρηματοοικονομική διοίκηση.  Το επαγγελματικό και ερευνητικό του ενδιαφέρον εστιάζει στην ανάπτυξη και εφαρμογή επαγγελματικών προτύπων και μεθοδολογιών ελέγχου στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με κύριο άξονα την προσέγγιση του ελέγχου βάσει κινδύνου και το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου. Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου διδάσκει εφαρμοσμένη λογιστική και ελεγκτική στα μεταπτυχιακά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδας, στο ΜΠΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του ΕΚΠΑ και στο ΜΠΣ στη Φορολογία και Ελεγκτική του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών Ελλάδος, με άδεια Νόμιμου Ελεγκτή, πιστοποιημένο μέλος της Ένωσης Διεθνών Λογιστών του Ηνωμένου Βασιλείου (AIA) και πιστοποιημένος Επαγγελματίας Διαχείρισης Κινδύνων (CRP) από το Ινστιτούτο Διοίκησης Τραπεζών των ΗΠΑ (BAI). Επίσης, είναι μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Υποστήριξης Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και συμμετέχει στην ομάδα εργασίας ανάπτυξης λογιστικών προτύπων και προτύπων ελέγχου του δημόσιου τομέα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Πιστοποιημένων Λογιστών (FEE). Τέλος είναι μέλος της  Ευρωπαϊκής Ένωσης Λογιστών (ΕΑΑ). Εργάζεται ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, στην οποία προηγουμένως κατείχε τη θέση του  επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Επίσης έχει εργαστεί ως επικεφαλής της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ενώ για τουλάχιστον 15 χρόνια έχει διατελέσει ανώτατο και ανώτερο στέλεχος των ελεγκτικών τμημάτων των ελεγκτικών οίκων Ernst and Young, PWC και KPMG. Στην τελευταία διετέλεσε και επικεφαλής του Τμήματος Συναλλαγών για δύο χρόνια. Αποφοίτησε από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Πειραιά, έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Φορολογία και Ελεγκτική από το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και διδακτορικό δίπλωμα στην ελεγκτική και λογιστική από το ίδιο Πανεπιστήμιο.

 

Η κα Λήδα Κοντογιάννη είναι  Διευθύντρια Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. από τον Μάρτιο 2018. Σχεδίασε και έθεσε σε εφαρμογή το Ελληνικό  Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ το Χρηματιστήριο Αθηνών, του οποίου διετέλεσε Γενική Δ/ντρια και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης. Υπήρξε σύμβουλος του ΣΕΒ σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και ειδικά για τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης  καθώς και Συντονίστρια του Δικτύου Κρατικών και Θεσμικών Φορέων του ΣΕΒ, με αρμοδιότητες, ανάμεσα σε άλλα, οικονομικά και χρηματοοικονομικά θέματα, τις εταιρικές υποθέσεις, την εταιρική διακυβέρνηση, τη φορολογία, τη γραφειοκρατία, τα ζητήματα ανταγωνισμού και καταναλωτή, αλλά και την απελευθέρωση των επαγγελμάτων και την εσωτερική αγορά. Από το 2004 έως το 2007 διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της εταιρείας InvestinGreeceAgency (ΕΛ.Κ.Ε.), του αρμόδιου φορέα της Ελλάδας για την προσέλκυση και προώθηση άμεσων επενδύσεων. Στο μεγαλύτερο τμήμα της καριέρας της υπηρέτησε σε ανώτατες (διευθυντικές) θέσεις στον τομέα της διαχείρισης κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών, στον τραπεζικό και στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, AlphaBank, ΕΤΕΒΑ και Ιονική.

Διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Παραγώγων Αθηνών. Επίσης, υπήρξε μέλος αρκετών επιτροπών υπουργείων: Υπ. Ανάπτυξης,  για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών  «Επιτροπή καθ. Ε. Περράκη», Υπ. Εργασίας για την Αξιοποίηση της Περιουσίας των Ασφαλιστικών Ταμείων, Υπ. Εσωτερικών για την απλοποίηση διαδικασιών και την καλή νομοθέτηση, Υπ. Οικονομικών για τη γνωμοδότηση επί επενδύσεων προς υπαγωγή στον αναπτυξιακό νόμο κ.α. Παράλληλα, επί 10ετία, δίδαξε Finance στο DereeCollege. Άρθρα και εργασίες της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και στον ελληνικό τύπο. Είναι  κάτοχος των πανεπιστημιακών τίτλων: Ph.D. inFinance (1989) και M.A. inAccounting & Finance (1985), από το LancasterUniversity, στη Μεγάλη Βρετανία.


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης nbekpaideftiki@nb.org 2103678920

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 5 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 260€


Δικηγορικές εταιρίες: 270€


Νέοι δικηγόροι: 210€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.