Σεμινάρια rss feed

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2018
Δ. Κουρκουμέλης Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ
Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Ο ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Ν 4469/2017) ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν 4549/2018

Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2018
Γ. Πανίτσας Δικηγόρος, ΜΔΕ, Συντονιστής Ν 4469/2017, Ι. Γεροντίδης Δικηγόρος, ΜΔΕ
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 12o ΤΜΗΜΑ, 29 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 12o ΤΜΗΜΑ, 29 Οκτωβρίου έως 21 Νοεμβρίου 2018

29 Οκτωβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

31 Οκτωβρίου 2018
Ramirez Javier Associate General Counsel Regions Litigation & EMEA Regulatory Affairs, Global Legal Affairs, HP Inc., Α. Παντελιάδης Διευθύνων Σύμβουλος METRO AEBE, Ι. Αψούρης Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. , Κ. Γαλανοπούλου Νομική Σύμβουλος και Διευθύντρια Εταιρικής Συμμόρφωσης για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα, SAP Ελλάς Α.Ε., Α. Οικονόμου Νομικός Σύμβουλος ΔΕΗ ΑΕ, Θ. Τόμπρας Διευθυντής Νομικού Τμήματος WIND HELLAS , Σ. Δρίτσας Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Επικεφαλής Επιστημονικού Συμβουλίου ΣΟΛ Α.Ε. Crowe Horwath, Γ. Σωτηρόπουλος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος , Π. Δασμάνογλου Εκτελεστικό μέλος Διοικητικού Συμβουλίου - Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου , Σ. Μέλλος Αναπλ. διευθυντής νομικών υπηρεσιών ομίλου Coca-Cola Hellenic, Α. Παπαγγελοπούλου General Counsel 3M South East Europe Region, LLM , Δ. Κατσαφάδου Head of Legal, Novartis (Hellas) S.A.C.I., Α. Κουτσόλαμπρος Δικηγόρος, Προϊστάμενος του Γ΄ Τμήματος της ΔΝΥ του ΕΦΚΑ, μέλος Δ.Σ. Δ.Σ.Α., Π. Στρούμπος Head of Legal Fraport Greece , Σ. Ποταμίτης Managing Partner Potamitis Vekris , Στ. Μίχος Δικηγόρος, LL.M., M.A., τ. Πρόεδρος Association of Corporate Counsel Europe
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018
Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Τρίτη & Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2018
Π. Αρτίκης Αν. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς , Ι. Λιναρίτης Δικηγόρος, ΔΝ, MBA (International Banking & Finance)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2018
Ν. Βιτώρος Δικηγόρος, ΜΔ , Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
Ο. Αγγελοπούλου Δικηγόρος, ΔΝ, Μεσολαβήτρια ΟΜΕΔ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΔΛΠ & Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 2018 & 2019 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κίνδυνοι και ευκαιρίες 

Εισηγητές: Χριστόφορος Αχινιώτης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής , ACA, CICA, Στέλεχος της BDO, Στέλιος Ντότσιας FCCA, Technical Director BDO

 

Διάρκεια: 5 ώρες


Πέμπτη 31 Μαϊου 2018


Διάγραμμα ύλης

 • ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες». Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 και το ΔΛΠ 18 και εφαρμόζεται σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν μετά την 1.1.2018.
  - Προσδιορισμός της σύμβασης
  - Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης / απόδοσης (separate performance obligations)
  - Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής
  - Επιμερισμός του τιμήματος συναλλαγής
  - Αναγνώριση του εσόδου όταν οι υποχρεώσεις εκτέλεσης έχουν ικανοποιηθεί
  - Γνωστοποιήσεις
  - Επιλογές κατά τη μετάβαση
 • ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία» Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και εφαρμόζεται σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν μετά την 1.1.2018.
  - Διαφορές με το ΔΛΠ 39
  - Κατηγοριοποίηση στοιχείων ενεργητικού
     • Επιχειρηματικό μοντέλο - Business Model Test
     • Συμβατικές ταμειακές ροές - SPPI Cash flow Test
  - Αρχική Αναγνώριση
  - Μεταγενέστερη επιμέτρηση
  - Αναταξινόμηση
  - Απομείωση
     • Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (Expected credit loss model)
  - Λογιστική αντιστάθμισης
  - Επιλογές κατά τη μετάβαση
 • ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 και εφαρμόζεται σε ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που ξεκινούν μετά την 1.1.2019.
  - Αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού (Right-Of-Use Asset)
  - Αρχική Επιμέτρηση μισθώσεων στα βιβλία του μισθωτή
  - Μεταβλητές Πληρωμές & Περίοδος μίσθωσης
  - Πώληση & Επαναμίσθωση (Sale & Leaseback)
  - Επιλογές κατά τη μετάβαση
  - Επίδραση σε χρηματοοικονομικούς δείκτες


Σκοπός

Θα συζητηθούν οι σημαντικότερες αλλαγές μέσω παραδειγμάτων και περιπτωσιολογίας, προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι πρόνοιες και οι απαιτήσεις των συζητούμενων θεμάτων ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η ανάγκη οργάνωσης της πληροφόρησης με καινούργιο τρόπο.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Στελέχη Λογιστηρίου, Ορκωτούς ελεγκτές, Οικονομικούς αναλυτές, Οικονομολόγους, που ήδη ασχολούνται με την προετοιμασία, τον έλεγχο ή την ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα ΔΛΠ και θέλουν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους.


Σύντομο βιογραφικό

O Χριστόφορος Αχινιώτης είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής με εμπειρία άνω των 14 ετών στον τομέα των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και του Institute of Chartered Accountants of England & Wales (ICAEW). Κατέχει τις θέσεις του International Audit & Accounting Coordinator και IFRS Country Leader στην BDO. Ηγείται του ελέγχου μεσαίου και μεγάλου μεγέθους πελατών, τόσο ιδιωτικών όσο και δημοσίου ενδιαφέροντος, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και διανομής, μαζικής μεταφοράς, ύδρευσης και εμπορίας καταναλωτικών αγαθών. Εξειδικεύεται στα ΔΠΧΑ, ΕΛΠ και στο Transfer Pricing, παρέχοντας ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι πτυχιούχος του Παντείου Πανεπιστημίου.

O Στέλιος Λ. Ντότσιας προσέφερε επί σειρά ετών συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με την εφαρμογή των Διεθνών και των Ελληνικών Λογιστικών προτύπων και την προετοιμασία ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων. Κατέχει τη θέση του Technical Director στην BDO και παρέχει τεχνικές συμβουλές σε ιδιωτικές και δημοσίου ενδιαφέροντος εταιρίες οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους παραγωγής και εμπορίας, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και κατασκευών. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και του Institute of Internal Auditors (ΙΙΑ). Έχει εργαστεί στον ελεγκτικό οίκο της PwC στην Αθήνα, υπήρξε στέλεχος της Οικονομικής Διεύθυνσης της Τράπεζας Πειραιώς και διετέλεσε Διευθυντής της Globaltraining.
 


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις του Mediterranean Palace Hotel, Σαλαμίνος 3, Θεσσαλονίκη.


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Σόνια Μακρίδου nbthess@nb.org 2310 532134

Τρόποι Εξόφλησης

Κόστος Συμμετοχής

Φ.Π.: 75€, ΝΠ: 90 €, Φοιτητές: 60€


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 213-402779/59 | IBAN GR 24 0110 2130 0000 2134 0277 959
ALPHA BANK: 701-00-2320-000740 | IBAN ALPHA GR 4901 4070 10701 0023 2000 0740
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5215-08533-8506 | IBAN GR 89 0172 2150 0052 1508 5338 506
EUROBANK: 0026.0206.11.0201333656 | IBAN GR 3202 6020 6000 0110 2013 33656

Δικαιούχος: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΝΑΓΚΙΝΗΣ, Αιτιολογία: Όνομα εκπαιδευόμενου - Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS https://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg


Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.


Εγγραφές - Δηλώσεις Συμμετοχής
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης, Φράγκων 1
Σόνια Μακρίδου, τηλ.: 2310 532134, 2310 545618, Φαξ: 2310 551530
Ε-mail: nbthess@nb.org, www.nb.org | www.nbcongress.gr
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 100€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.