Σεμινάρια rss feed

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018

Τετάρτη 18 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος, Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Πέμπτη 19 Ιουλίου 2018
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου  2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 11o ΤΜΗΜΑ, 18 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2018

18 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τρίτη & Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, 11 Οκτωβρίου - 4 Noεμβρίου 2017

Εισηγητής: Ν. Σγουρινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός, Διευθυντής Σύνταξης περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ», εκπαιδευτικός

 

Διάρκεια: 20 ώρες


Τετάρτη & Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2017


Διάγραμμα ύλης

Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 (17:00 – 21:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ν 4308/2014)
- Γενικές αρχές λογιστικής - Περιουσιακά στοιχεία- Απλογραφικό - Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα Σχέδιο λογαριασμών ΕΛΠ- Χρηματοοικονομικές καταστάσεις Λογιστικά αρχεία Αποσβέσεις παγίων (Λογιστικές - Φορολογικές) Διαφορά Λογιστικής - Φορολογικής βάσης Προσδιορισμός αποτελεσμάτων περιόδου - Καταστάσεις αποτελεσμάτων Απογραφή - Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων Κλείσιμο βιβλίων με ΕΛΠ Διάθεση αποτελεσμάτων - Παρουσίαση του πλήρους λογιστικού κυκλώματος-Υποκαταστήματα

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 (17:00 – 21:00)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013)
- Φυσικά και νομικά πρόσωπα - Άμεση φορολογία - Πηγές εισοδημάτων- Επιχειρηματική δραστηριότητα- Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος - Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες - Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου - Φορολογικά έντυπα

Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 (17:00 – 21:00)

ΦΠΑ (Ν 2859/2000)
-Ανάλυση του Κώδικα ΦΠΑ στα βασικά σημεία του Απαλλαγές - Απαλλασσόμενες πράξεις Φορολογητέα αξία Ενδοκοινοτικές παραδόσεις και αποκτήσεις Δηλώσεις VIES και INTRASTAT Δήλωση ΦΠΑ - Ανάλυση του εντύπου ΦΠΑ Πενταετής διακανονισμός ΦΠΑ παγίων - Επιλογή φορολόγησης εκμίσθωσης επαγγελματικού χώρου Pro - rata - Αναλογική έκπτωση ΦΠΑ

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 (17:00 – 21:00)

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ισχύουσα νομοθεσία)
- Προσλήψεις εργαζομένων - Εξαρτημένη εργασία Απασχόληση με «μπλοκάκι» - Υποχρεώσεις εργοδοτών Επιδόματα εορτών Άδεια - επίδομα αδείας - Ασθένεια εργαζομένου - Απολύσεις - Αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης - Οικειοθελής αποχώρηση - Υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστικό φορέα (ΑΠΔ) - ΕΦΚΑ - Μερική απασχόληση - Εκ περιτροπής απασχόληση

Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2017 (10:00 – 14:00)

Στοιχεία Μηχανογραφημένης Λογιστικής, με σύστημα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού» (Enterprise Resource Planning, ERP)


Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η καθοδήγηση νέων λογιστών και φοροτεχνικών μέσα από πολύτιμες συμβουλές, ασκήσεις βασισμένες στην πράξη, έντυπα δη- λώσεων για συμπλήρωση και σημειώσεις όπου είναι απαραίτητο. Οι συμμετέ- χοντες θα έχουν την ευκαιρία να επιλύσουν όλες τις απορίες και τα ερωτήμα- τα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή εργασία τους. Το σεμινάριο απευθύ- νεται σε νέους λογιστές – φοροτεχνικούς, βοηθούς λογιστών και υπαλλήλους λογιστηρίων που αντιμετωπίζουν πληθώρα πρακτικών προβλημάτων στην κα- θημερινότητά τους και διακατέχονται από αβεβαιότητα ως προς τον χειρισμό και τις κινήσεις που πρέπει να κάνουν.


Σύντομο βιογραφικό

Ο Νίκος Σγουρινάκης σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθήνας (ΑΣΟΕΕ) Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Λογιστική. Είναι πτυχιούχος της Παι- δαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑ.ΤΕ.Σ.-ΣΕΛΕΤΕ, νυν Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ.). Διαθέτει άδεια άσκησης του επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ τάξης και είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Είναι διευθυντής Σύνταξης του φορολο- γικού-λογιστικού περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» από το 2006. Δίδαξε στο ΤΕΙ Πει- ραιά (ΣΔΟ - Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής) μαθήματα φορολογι- κού και λογιστικού περιεχομένου (Λογιστική Εταιρειών, Φορολογική Λογιστική, Λογιστική του ΦΠΑ) από το 2003 μέχρι και το 2015. Έχει υπό την επίβλεψή του τις εργασίες του Λογιστηρίου διαφόρων εταιρειών. Από 30ετίας έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα σε φορολογικά-λογιστικά περιοδικά του χώρου και είναι συγγραφέας βιβλίων Λογιστικής και Φορολογίας.


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

 

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα εκπαίδευσης nbekpaideftiki@nb.org 2103678828

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων 8 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα πέραν αυτού του χρόνου, επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 190€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.