Σεμινάρια rss feed

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ: ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

Τετάρτη & Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2018
Μ. Ορφανίδου Δικηγόρος, LLM, εταίρος της δικηγορικής εταιρίας «Δ.Κ. Αυγητίδης & Συνεργάτες»
CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

CORPORATE COUNSEL EXECUTIVE TRAINING

23 Νοεμβρίου 2018
Στ. Μίχος Δικηγόρος, LL.M., M.A., τ. Πρόεδρος Association of Corporate Counsel Europe
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 12o ΤΜΗΜΑ, 26 Νοεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 12o ΤΜΗΜΑ, 26 Νοεμβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2018

26 Νοεμβρίου 2018
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ

Δευτέρα & Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2018
Ν. Βιτώρος Δικηγόρος, ΜΔ , Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Τρίτη & Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2018
Α. Νιφόρου Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Α. Σαρακινιώτη Προϊσταμένη Αυτοτελούς τμήματος Ασφάλισης & Παροχών ΕΤΕΑΕΠ - Εισηγήτρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης
ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2018
Ιωάννης Καρδίζης Head of Reporting & Controlling, Deloitte Greece, Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation,
Principal, Tax Services, Deloitte Greece
ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟ Ν 4548/2018 (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
Ι. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018
Α. Μυλωνάς LLB, MBA, PgDip DIN, Δικηγόρος, Διευθύνων Συνεταίρος AMG Mylonas & Associates LLC Law Firm
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το νέο νομοθετικό καθεστώς μετά τον Ν 4412/2016

Εισηγητής: Ι. Κίτσος Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

 

Διάρκεια: 5 ώρες


25 Ιανουαρίου 2017


Διάγραμμα ύλης

Α΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 • Η ελληνική ενσωμάτωση μέσω των Ν 4412 και 4413/2016 του νέου πακέτου Οδηγιών 2014/24-25 και 23 για τις Δημόσιες Συμβάσεις
 •  Ν 4412/2016 - ΒΙΒΛΙΑ I-V: Η νομοθετική πολιτική ενοποίησης των διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων
 •  Ν 4413/2016: Η αντιγραφή της Οδηγίας περί παραχωρήσεων και η ενσωμάτωση ειδικών διατάξεων για τις αυτοχρηματοδοτούμενα εγχειρήματα («Δίκαιο Εναλλακτικών Δημοσίων Συμβάσεων»)


Β΄ ΕΝΟΤΗΤΑ
Ο Ν 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

 • -Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής, ορισμοί και κατώτατα όρια εφαρμογής
 • -Γενικοί κανόνες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων: Αρχές, οικονομικοί φορείς, διαδικασίες ανάθεσης, ηλεκτρονικές διαδικασίες [Εθνικό Σύστημα -Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) και Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.)]
 • -Δημοσιότητα και διαφάνεια:
  - Προκηρύξεις και γνωστοποιήσεις
  - Κριτήρια ποιοτικής επιλογής, αποκλεισμός οικονομικών φορέων και στήριξη στις ικανότητες τρίτων
 • -Ανάθεση της σύμβασης: Κριτήρια ανάθεσης, ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, ισότιμες και ισοδύναμες προσφορές, λόγοι απόρριψης προσφορών
 • -Κανόνες για το στάδιο εκτέλεσης των Δημοσίων Συμβάσεων
  - Κανόνες εκτέλεσης: Συμβατικό πλαίσιο-εφαρμοστέα νομοθεσία, όροι εκτέλεσης, υπεργολαβία, τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, δικαίωμα       μονομερούς λύσης της σύμβασης
  - Ειδικοί κανόνες εκτέλεσης για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Μελετών-Υπηρεσιών, Προμηθειών
 • -Έννομη προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων: ΒΙΒΛΙΟ IV
  - Προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ)
  - Δικαστική Προστασία που στάδιο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης
 • -Καταργούμενες διατάξεις και Έναρξη ισχύος: ΒΙΒΛΙΟ V


Σκοπός

Η εμπεριστατωμένη παρουσίαση των ραγδαίων μεταρρυθμίσεων που χαράσσει το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο του Ν 4412/2016 για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Η σπουδαιότητα του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων έχει πλήρως αναδειχθεί στην περίοδο της ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης, συναντώντας όλο και αυξανόμενο ενδιαφέρον ιδιωτικών και δημοσίων φορέων για την εμπλοκή τους στους αντίστοιχους δημόσιους διαγωνισμούς. Οι νέοι κανόνες για τις Δημόσιες Συμβάσεις απαιτούν αυξημένη νομική επεξεργασία και σημαντικότατη επένδυση δικηγορικού χρόνου.


Σε ποιους απευθύνεται

Το παρόν επαγγελματικό σεμινάριο απευθύνεται: Πρώτον σε δικηγορικά γραφεία και επιχειρηματικούς φορείς οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν ουσιωδώς τα προκύπτοντα νομικά ζητήματα που δημιουργεί ο νέος Νόμος τόσο ως προς την ανάθεση όσο και την εκτέλεση των αντίστοιχων Δημοσίων Συμβάσεων. Δεύτερον στα στελέχη των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων (Δήμων, Περιφερειών, δημοσίων εταιριών κ.ά.) τα οποία θα διεξάγουν τους αντίστοιχους δημόσιους διαγωνισμούς. Τρίτον, σε δικηγορικά γραφεία τα οποία επιθυμούν να εκπροσωπήσουν για πρώτη φορά μελλοντικούς εντολείς στον τομέα του Δικαίου των Δημοσίων Συμβάσεων. Για τις μέχρι πρότινος εξελίξεις γίνεται αναφορά στις πρόσφατες αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας.


Σύντομο βιογραφικό

Ο Ιωάννης Δ. Κίτσος είναι ειδικός νομικός σύμβουλος για τις δημόσιες συμβάσεις σε πολυεθνικό όμιλο (Expert legal advisor in EU Public-Procurement Law) και Δικηγόρος με πρακτική ενασχόληση το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η διετής μεταδιδακτορική έρευνά του «Η Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης» από τις πλέον ελάχιστες μελέτες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Διεξάγει επαγγελματικά σεμινάρια σε όλη την Ελλάδα στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, για τη διοικητική υποβοήθηση των εσωτερικών αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων και τη νομική υποστήριξη των συμμετεχόντων στους δημόσιους διαγωνισμούς ιδιωτικών εταιριών-κοινοπραξιών. Έχει δημοσιεύσει εκτενέστατη επιστημονική βιβλιογραφία για το Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων ειδικότερα των δημοσίων έργων, στην Ευρώπη (Λονδίνο, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο κ.ά.) αλλά και στην Ελλάδα. Συμμετέχει ως Εισηγητής-Ομιλητής σε Επιστημονικά Συνέδρια και Ημερίδες. Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «ΣΔΙΤ και Συμβάσεις Παραχώρησης».


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Χριστίνα Ατάρογλου nbekpaideftiki@nb.org 2103678828

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων μέχρι και την παραμονή έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα τις ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.

*Στην κατηγορία νέοι δικηγόροι, εντάσσονται οι δικηγόροι 5ετίας.




Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 130€


Νομικά πρόσωπα: 160€


Δικηγορικές εταιρίες: 140€


Νέοι δικηγόροι: 100€


Φοιτητές: 90€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.