Σεμινάρια rss feed

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 9o ΤΜΗΜΑ, 29 Μαΐου έως 21 Ιουνίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 9o ΤΜΗΜΑ, 29 Μαΐου έως 21 Ιουνίου 2018

19 Ιουνίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI
DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

DATA PROTECTION OFFICER (DPO), 10o ΤΜΗΜΑ, 28 Ιουνίου έως 24 Ιουλίου 2018

28 Ιουνίου 2018
Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη & Πέμπτη 4 Ιουλίου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Founding Member
DPO Academy, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΚΤΙΣΤΕ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ LINKED IN
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση, στο πλαίσιο των ΕΛΠ και του ΚΦΕ

Εισηγητής: Ορ. Βλησμάς Δρ Λογιστικής, Ε.ΔΙ.Π. Λογιστικής,
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Διάρκεια: 4 ώρες


1 Φεβρουαρίου 2017


Διάγραμμα ύλης

-Η λογιστική και η φορολογική προσέγγιση στον προσδιορισμό του οικονομικού αποτελέσματος
-Το κανονιστικό πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. και το Δ.Λ.Π 12: Φόροι Εισοδήματος

- Λογιστική και Φορολογική Βάση
- Προσωρινή και Μόνιμη Διαφορά
- Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση και Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση - Ορισμός και προϋποθέσεις αναγνώριση
- Επιμέτρηση και Συμψηφισμός Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης και Αναβαλλόμενης Φορολογικής Υποχρέωσης

-Ο Αναβαλλόμενος Φόρος στο Πλαίσιο των ΕΛΠ και του ΚΦΕ

- Απόσβεση Ενσώματων και Άυλων Πάγιων Στοιχείων
- Απομείωση Περιουσιακών Στοιχείων
- Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
- Υποχρεώσεις
- Προβλέψεις
- Επιμέτρηση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων στην Εύλογη Αξία
- Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες
- Μεταφορά ζημιών
- Ο πίνακας Κ (έντυπο Ε3) και φορολογική αναμόρφωση

-Το Κανονιστικό Πλαίσιο της Αναβαλλόμενης Φορολογίας στο Πλαίσιο των Ε.Λ.Π.

- Υποχρεώσεις για Λογιστική Παρακολούθηση Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης
- Υποχρεώσεις για Λογιστική Παρακολούθηση Αναβαλλόμενου Φόρου
- Απαλλαγές

-Ειδικά Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας

- Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
- Χρηματοδοτική Μίσθωση
- Διαφορές από Συναλλαγματικές Ισοτιμίες


Σκοπός

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες σχετικώς με την εφαρμογή της Αναβαλλόμενης Φορολογίας από τις λογιστικές οντότητες που υπάγονται στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). Παρέχεται μία συγκριτική ανάλυση των, υπό τον Ν. 4308/2014, προβλεπόμενων λογιστικών πολιτικών, σε σχέση και με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), η οποία ανάλυση κρίνεται απαραίτητη για την ορθή παρακολούθηση της λογιστικής και φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων μίας λογιστικής οντότητας. Η ανάλυση αυτή συνοδεύεται με παραδείγματα λογιστικής παρακολούθησης του αναβαλλόμενου φόρου, στο πλαίσιο του Ν. 4308/2014 για τα ΕΛΠ.


Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ορκωτούς λογιστές, νομικούς, λογιστές, επαγγελματίες του χώρου των επιχειρήσεων που θα αντιμετωπίσουν θέματα αναβαλλόμενης φορολογίας και φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, βάσει των διατάξεων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν 4308/2014) και του ΚΦΕ (Ν 4172/2013)


Σύντομο βιογραφικό

Ο Ορέστης Βλησμάς διδάσκει με την ιδιότητα του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού, με ειδίκευση στη Λογιστική, στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999) και κάτοχος διπλώματος ΜΒΑ (2001) και Διδακτορικού Τίτλου (PhD) στην Λογιστική (2009), από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό επίπεδο, μεταπτυχιακό επίπεδο και σε επαγγελματικά σεμινάρια που διοργανώνονται από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Η διδακτική εμπειρία του εστιάζεται στη Χρηματοοικονομική Λογιστική, τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και την Λογιστική Κόστους. Το ερευνητικό του έργο έχει παρουσιασθεί σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά της Λογιστικής. Συμμετείχε στη συγγραφική ομάδα του βιβλίου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», Οικονομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016, στο κεφάλαιο: «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» (Εκδοτικός Οίκος: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) και στην πρόσφατη έκδοση «Η Αναβαλλόμενη Φορολογία», Οικονομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2016.


Τρόποι Παρακολούθησης

Φυσική Παρουσία (Δια Ζώσης)

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων με φυσική παρουσία οργανώνεται σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με οπτικοακουστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας στις εγκαταστάσεις της ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (Αθήνα, Μαυρομιχάλη 23), σε απόσταση 200 μέτρων από την οδό Ακαδημίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Αίθουσα Λυκαβηττός
«Λυκαβηττός»
Αίθουσα Ευρώπη
«Ευρώπη»
Αίθουσα Πλειάδες
«Πλειάδες»
Αίθουσα Ευνομία
«Ευνομία»
Αίθουσα Μέλλον
«Μέλλον»

Εξ αποστάσεως - Live Streaming/ On demand μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα Nblearning παρέχει την δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων από το χώρο σας μέσω Η/Υ ή laptop με μία απλή σύνδεση Internet.

Η παρακολούθηση γίνεται

Ζωντανά (Live streaming) με διαδραστικό τρόπο

 • Δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του (από τον χώρο του εκπαιδευόμενου).
 • Δυνατότητα παρέμβασης μέσω υποβολής ερωτήσεων και λήψης ταυτόχρονης απάντησης από τον εισηγητή/τρια

Τεχνικές προδιαγραφές για την Εξ αποστάσεως παρακολούθηση - Live Streaming

 • Ενσύρματη Σύνδεση
 • Χρήση Ακουστικών & Μικροφώνου
 • Ταχύτητα πάνω από 380 kbps ως τελικό αποτέλεσμα στο τεστ συμβατότητας

Εκ των υστέρων με μαγνητοσκόπηση (On demand)

 • Δυνατότητα παρακολούθησης του σεμιναρίου / εκπαιδευτικού προγράμματος από τον χώρο του εκπαιδευόμενου και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί.
 • Δυνατότητα αποστολής έως δύο (2) ερωτήσεων – αποριών σχετικών με το περιεχόμενο του σεμιναρίου / εκπ. προγράμματος μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org στον εκάστοτε εισηγητή για όσο χρόνο διαρκεί η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου σ’αυτό.

Χρήσιμες πληροφορίες

 • Ο χρόνος παρακολούθησης που δίνεται στον χρήστη είναι διπλάσιας διάρκειας του εκάστοτε χρόνου κάθε σεμιναρίου και για διάρκεια ενός έτους. Με την κάλυψη του διαθέσιμου χρόνου ή με την ολοκλήρωση του έτους παύει αυτόματα η πρόσβαση.
 • Σε όλους τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες παρέχονται οι ηλεκτρονικές διαφάνειες ή /και σημειώσεις του σεμιναρίου που διανέμονται αντίστοιχα στους συμμετέχοντες της φυσικής παρακολούθησης μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org
 • Δωρεάν πρόσβαση σε εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά. που διοργανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.nblearning.org


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Χριστίνα Ατάρογλου nbekpaideftiki@nb.org 2103678828

Τρόποι Εξόφλησης

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, με 6 άτοκες δόσεις   http://www.nb.org/media/wysiwyg/cards_logo.jpg 

Παρέχονται επίσης:

Συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό, ηλεκτρονική βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί

Η κράτηση της θέσης οριστικοποιείται με την εξόφληση του συνολικού κόστους συμμετοχής, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο 8 ημέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ακυρώσεις κρατήσεων θα γίνονται δεκτές χωρίς οικονομική επιβάρυνση MONO εφόσον κοινοποιούνται στη γραμματεία των σεμιναρίων μέχρι και την παραμονή έναρξης του κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος. Ακυρώσεις που θα λάβουν χώρα τις ημέρες διεξαγωγής του σεμιναρίου επιβαρύνονται με το 100% του κόστους συμμετοχής.
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 60€


Νομικά πρόσωπα: 95€


Δικηγορικές εταιρίες: 70€


Νέοι δικηγόροι: 45€


Βοηθοί λογιστές: 45€


Φοιτητές: 45€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.