Σεμινάρια rss feed

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2018

Πέμπτη 3 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ

Δευτέρα & Τρίτη 7 Μαϊου 2018
Kωνσταντίνος Ρουμπής Δικηγόρος LL.M. International Taxation, Principal, Tax Services, Deloitte Greece
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

Παρασκευή 11 Μαϊου 2018
Π. Γιώτης Λογιστής, MBA, Εισηγητής σεμιναρίων
ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δευτέρα 14 Μαϊου 2018
Π. Ραπανάκης Οικονομολόγος, Πτυχιούχος Α.Β.Σ.Π, Εργασιακός Σύμβουλος, Αρθρογράφος,
Συγγραφέας - Εισηγητής Σεμιναρίων
ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

ROADMAP TO GDPR COMPLIANCE (ΝΕΟ ΤΜΗΜΑ)

Τετάρτη & Παρασκευή 16 Μαϊου 2018
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 - ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3

Πέμπτη 24 Μαϊου 2018
Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός – Σύμβουλος Επιχειρήσεων
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΣΥΜΒΑΣΗ; ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξ αποστάσεως Παρακολούθηση On demand (E-learning) - Ελεύθερη επιλογή χρόνου παρακολούθησης

Δηλώστε τώρα συμμετοχή και παρακολουθήστε το σεμινάριο που διεξήχθη στις 29 Μαϊου 2013, διάρκειας 4 ωρών, εξοικονομώντας χρόνο και κόστος. Με τη χρήση προσωπικών κωδικών μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το πρόγραμμα του σεμιναρίου σε χρόνο της επιλογής σας και μέσα σε χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Εισηγητής: Α. Σπυρίδωνος Δ.Ν., LL.M. LSE, Δικηγόρος

 

Διάγραμμα ύλης

Διάγραμμα ύλης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
> Βασικοί αποκλίνοντες πλην όμως ταυτόχρονα επιδιωκόμενοι σκοποί
- Επιχειρηματική συνεργασία - συνέργειες - συνένωση δυνάμεων
- Διατήρηση επιχειρηματικής αυτοτέλειας και αυτονομίας έναντι τρίτων
> Βασικά ενδεχόμενα κριτήρια
- Σταδιακή εμπλοκή κάθε μέρους
- Κατανομή αρμοδιοτήτων
- Συναπόφαση
- Ευελιξία ανάλογα με την επιχειρηματική εξέλιξη των αναγκών της συνεργασίας
- Ευχέρεια εξαναγκασμού σε τήρηση
- Ευχέρεια εξόδου

Α. ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΕΝΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
> Δικαιώματα και υποχρεώσεις μερών
> Διάρκεια
> Δικαίωμα μέρους να ορίσει παροχή μονομερώς
> Ένσταση μη εκπλήρωσης άλλου μέρους
> Ανάληψη υποχρέωσης επένδυσης κεφαλαίου (investment agreement)
> Ελευθερία εξόδου σε σύμβαση ορισμένου χρόνου με καταγγελία για σπουδαίο λόγο
> Σύμβαση ειδικού σκοπού (ειδικό ενοχικό: έργου)
> Γενική υποχρέωση πίστης - Καλή πίστη - Συναλλακτικά ήθη

Β. ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ (JOINT VENTURE COMPANIES)
> Σκοπός
> Οργάνωση
> Τρόπος λήψης αποφάσεων από τους μετόχους ή εταίρους
> Νομικός τύπος (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ)
> Διάρκεια (ορισμένη ή αόριστη)
> Προσωπικά στοιχεία

Γ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (JOINT VENTURE AGREEMENTS)
> Σκοπός - Συμβαλλόμενοι - Βασικές ρήτρες

Δ. ΠΑΡΑΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ (SHAREHOLDERS AGREEMENTS) - ΟΜΟΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΕ
> Απόκλιση από την ακραιφνή κεφαλαιουχική λογική της ΑΕ
> Ρυθμιζόμενα θέματα – Βασικές ρήτρες
> Δέσμευση δικαιώματος ψήφου
> Δέσμευση μεταβίβασης μετοχών ή μεριδίων
> Πρόσληψη προσωπικών στοιχείων - βαθμός απόκλισης από την κεφαλαιουχική αρχή
> Ελευθερία και δυνατότητα εξόδου μετόχου - εταίρου από την εταιρεία
> Ρήτρες εξαναγκασμού σε τήρηση συμφωνίας
> Μη επηρεασμός κύρους αποφάσεων εταιρικών οργάνων
> Το ζήτημα στις εισηγμένες εταιρείες
> Πρόβλεψη στη ναυτική εταιρεία
> Πρόβλεψη στην ΙΚΕ
> Αναγνώριση στην ΑΕ
> Αναγνώριση στην ΕΠΕ

Ε. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (INVESTMENT AGREEMENTS)
> Σκοπός - Συμβαλλόμενοι - Βασικές ρήτρες

ΣΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (DEVELOPMENT AGREEMENTS)
> Σκοπός - Συμβαλλόμενοι - Βασικές ρήτρες

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ
> Περιπτώσεις επικάλυψης
- Εταιρικά σχήματα με ενοχική, συμβατική, κοινοπρακτική λογική
- Συμβατικές σχέσεις με εταιρική λογική
> Περιπτώσεις υπεροχής
- Υπεροχή εταιρικών σχημάτων
- Υπεροχή συμβατικών σχημάτων


Σκοπός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η συγκριτική αξιολόγηση των δυνατοτήτων επιχειρηματικής και συνακόλουθης νομικής συνεργασίας με τη μορφή της σύμβασης στο πλαίσιο του ενοχικού δικαίου ή με τη μορφή της εταιρείας στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου, και η παράθεση βασικών ενδεικτικών μορφών τέτοιας συνεργασίας, συνδυαστικά ή μεμονωμένα, ώστε οι συμμετέχοντες να κατανοήσουν και προσδιορίσουν επακριβώς τα κριτήρια για τη συνειδητή επιλογή του προσφορότερου από αυτούς τους τρόπους συνεργασίας.


Σε ποιους απευθύνεται
Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους της πράξης, λογιστές, οικονομικούς ή επενδυτικούς συμβούλους αλλά και όποιον επιθυμεί να έχει μία σαφή εικόνα των διαφορών και των ομοιοτήτων μεταξύ της ενοχικής συμβατικής συνεργασίας αφενός και της εταιρικής συνεργασίας αφετέρου, αλλά και να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη επιστημονική και πρακτική άποψη σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του προσφορότερου νομικού τύπου οργάνωσης μίας επιχειρηματικής συνεργασίας.


Σύντομο βιογραφικό

Ο Αλέξανδρος Π. Σπυρίδωνος είναι Δικηγόρος Αθηνών παρʼ Αρείω Πάγω, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος LL.M. του London School of Economics σε θέματα Commercial and Corporate Law και Media Law και Διδάκτωρ του Εμπορικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Τα δικαιώματα της μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία» και «ΙΚΕ και ΕΠΕ - Συγκριτική αξιολόγηση των δύο εταιρικών τύπων»(εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη), συμμετείχε στο συλλογικό έργο του Καθηγητή Ευάγγελου Περάκη για την Ανώνυμη Εταιρεία, και ταυτόχρονα είναι τακτικός αρθρογράφος πολλών άρθρων και μελετών στον Ελληνικό επιστημονικό Τύπο. Είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.


Εγγραφές - Δηλώσεις συμμετοχής:
Τμήμα Εκπαίδευσης nblearning@nb.org 210 3678925

Τρόποι Εξόφλησης

Για την ενεργοποίηση της παρακολούθησης του σεμιναρίου απαιτείται η εξόφληση του κόστους συμμετοχής.

Το κόστος μπορεί να καταβληθεί μετρητοίς σε συνεργάτη της Νομικής Βιβλιοθήκης,
ή με τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω λογαριασμούς:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 151/470622-67 | ΙΒΑΝ GR 46 0110 1510 0000 1514 7062 267
EFG ΕUROBANK: 0026 0180 94 02000 24515 | ΙΒΑΝ GR 05026 01800000 9402000 24515
ALPHA BANK: 207-00-2002-003218 |IBAN GR24 0140 2070 2070 0200 2003 218
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6740-136874-301| IBAN GR74 0171 7400 0067 4013 6874 301

Επωνυμία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΕΒΕ, Αιτιολογία: Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντα - ΝΒ Σεμινάριο
ή με πιστωτική κάρτα: VISA, MASTERCARD, DINERS, έως 6 άτοκες δόσεις   

 
Κόστος συμμετοχής:

Φυσικά πρόσωπα: 60€


Νομικά πρόσωπα: 80€


Δικηγορικές εταιρίες: 60€


Νέοι δικηγόροι: 50€


Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.