Σεμινάρια rss feed

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020
Κ. Ρίζος Δικηγόρος, Δ.Ν
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4548/2018 (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020
Ε. Δρυλλεράκης Δικηγόρος, Κ. Γιαννίκας Δικηγόρος
DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

DATA PROTECTION OFFICER 16ο ΤΜΗΜΑ (27 Ιανουαρίου έως 12 Φεβρουαρίου 2020)

27 Ιανουαρίου 2020
Δ. Ζωγραφόπουλος ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμονας , Δ. Γεωργόπουλος Co-Founder - Managing Partner at Rethink Business Lab, Founding Member DPO Academy, N. Γεωργόπουλος MBA cyRM, Cyber Privacy Risks Advisor / Cromar, Coverholder at Lloyd’s, Founding Member DPO Academy, I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, K. Παπαδάτος Information Security Executive, MSC Infosec, CISSP-ISSMP, CISM, ISO27001 LA, ISO27005 RM, PMP, MBCI, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ)

Τετάρτη & Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2020
Π. Αρτίκης Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Γ. Αρτίκης Ομ. Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ι. Λιναρίτης Δ.Ν., Δικηγόρος, MBA (International Banking & Finance)
ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

4, 6, 11, 13, 17, 25 & 27 Φεβρουαρίου 2020 4 Φεβρουαρίου 2020
Χρ. Γκόρτσος , Γ. Δελλής , Π. Αλεξάκης
ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

Δευτέρα & Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2020
Προκόπης Δημητριάδης Δικηγόρος, LL.M., εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Πανόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, εταίρος Δικηγορικής Εταιρίας Λαμπαδάριος & Συνεργάτες, Γιώργος Παπαχρήστου Δικηγόρος, ΔΝ, νομικός σύμβουλος Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Πέμπτη & Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2020
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

GDPR COMPLIANCE MASTERCLASS

Παρασκευή & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2020
I. Γιαννακάκης Δικηγόρος, FIP, CIPM, CIPP/E, CIPP/US, CFE, Cert. GDPR P, Ν. Λουκάς MSc, PhD, C/DPO, PRINCE2/P, Founder STREAMLINE Training and Consulting, Founding Member DPO Academy
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

27 Οκτωβρίου 2010

Η 28η Οκτωβρίου 2010

1. Εξαιρέσιμες αργίες

Ως εξαιρέσιμες αργίες με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2, παρ. 2 του ΝΔ 3755/1957 και Β.Δ. 748/1966, άρθρο 4), θεωρούνται οι εξής:

1. Η 25η Μαρτίου.
2. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
3. Η 1η Μαΐου.
4. Η 15η Αυγούστου.
5. Η 28η Οκτωβρίου.
6. Η 25η Δεκεμβρίου.

Οι εξαιρέσιμες αργίες διακρίνονται σε ημέρες υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας.

Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας θεωρούνται οι εξής:

1. Η 25η Μαρτίου.
2. Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
3. Η 15η Αυγούστου.
4. Η 25η Δεκεμβρίου.

Ως ημέρες προαιρετικής αργίας θεωρούνται οι εξής:

1. Η 1η Μαΐου.
2. Η 28η Οκτωβρίου.

Η διάκριση, μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, έγκειται στο γεγονός ότι στις μεν ημέρες των υποχρεωτικών αργιών απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα και κατά τις Κυριακές, στις δε ημέρες των προαιρετικών αργιών, η απασχόληση των μισθωτών είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

2. Υποχρεωτικές – Προαιρετικές αργίες

Κατά τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών, οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να απασχολήσουν τους μισθωτούς τους, όπως επίσης και κατά τις Κυριακές και αυτό γιατί με βάση τη νομοθεσία, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική και κάθε εν γένει εργασία κατά τις Κυριακές και τις υποχρεωτικές αργίες.

Οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας εξομοιώνονται με το καθεστώς απασχόλησης που διέπει την ημέρα της Κυριακής. Συνεπώς, ό,τι ισχύει με βάση την εργατική νομοθεσία για την Κυριακή, ισχύει και για τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών.

Ορισμένες επιχειρήσεις, όπως προβλέπεται στο ΒΔ 748/1966, μπορούν υπό προϋποθέσεις να λειτουργήσουν και ταυτόχρονα να απασχολήσουν το προσωπικό τους κατά τις Κυριακές και τις ημέρες των υποχρεωτικών αργιών. Για να συμβεί αυτό, απαιτείται άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση και η οποία χορηγείται στο πλαίσιο του νόμου και αφού προηγουμένως υποβληθεί σχετική αίτηση, για κάθε Κυριακή ή ημέρα αργίας που επιθυμεί να λειτουργήσει και να απασχολήσει προσωπικό η συγκεκριμένη επιχείρηση.

Επίσης, οφείλει να υποβάλει στην αρμόδια Επιθεώρησης Εργασίας, αναλυτική κατάσταση, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία των μισθωτών, που πρόκειται να απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές, τις ώρες απασχόλησής τους, καθώς και την ημέρα που τους χορηγείται αναπληρωματική ανάπαυση, στην περίπτωση που πρόκειται για απασχόληση κατά την Κυριακή.

Στις περιπτώσεις εργασίας μισθωτών σε ημέρα εξαιρέσιμης αργίας (υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας), δεν χορηγείται αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης (ρεπό) στους μισθωτούς.

Αντίθετα, οι μισθωτοί που εργάζονται την Κυριακή πάνω από πέντε (5) ώρες, δικαιούνται αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, εκείνης που ξεκινά από την Κυριακή που απασχολήθηκαν.

Πρέπει να επισημανθεί η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δύο κατηγοριών αργιών που υπάγονται στις εξαιρέσιμες εορτές, δηλαδή στις υποχρεωτικές και στις προαιρετικές αργίες. Κατά τις υποχρεωτικές αργίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, ενώ κατά τις προαιρετικές αργίες η απασχόληση των μισθωτών είναι στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.

3. Απασχόληση των μισθωτών κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου

Στην περίπτωση που εργοδότης δεν απασχολήσει τους μισθωτούς του κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεώνεται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο, να καταβάλει το ημερομίσθιό τους χωρίς προσαύξηση, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό να καταβάλει κανονικά το μισθό τους, χωρίς μείωση.

Στην περίπτωση που εργοδότης, απασχολήσει τους μισθωτούς του κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεούται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο να καταβάλει το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο (βασικό) ημερομίσθιο, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό υποχρεώνεται να καταβάλει, αναλόγως, τα εξής:

Ι) Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την 28η Οκτωβρίου, μόνο την προσαύξηση 75%, επί του 1/25 του νόμιμου μισθού του.

ΙΙ) Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως λειτουργεί φέτος κατά την ημέρα αυτή, εκτός από την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, οφείλεται και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού στον μισθωτό που θα εργασθεί

Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργήσει κανονικά κατά την 28η Οκτωβρίου και οι μισθωτοί που απασχολούνται σ’ αυτή δεν προσέλθουν να εργασθούν αδικαιολόγητα, δεν δικαιούνται οι μεν ημερομίσθιοι να λάβουν το ημερομίσθιό τους, οι δε υπάλληλοι που αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το 1/25 του μισθού τους. Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να μειώσει κατά 1/25, τον μηνιαίο μισθό του μισθωτού, για τον μήνα Οκτώβριο.

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.