Σεμινάρια rss feed

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Σάββατο 6 Μαϊου 2017
Ανδρέας Καλλιγάς Λογιστής - Φοροτεχνικός, Φορολογικός - Οικονομικός Σύμβουλος
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗ, 12 & 13 Μαΐου 2017

Παρασκευή & Σάββατο 12 - 13 Μαϊου 2017
Π. - Β. Σικιαρίδης B.Sc., LL.B. (Honours), Barrister of the Lincoln’ s Inn, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω,
Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Παρασκευή & Σάββατο 19 - 20 Μαϊου 2017
Π. Πανταζόπουλος Δικηγόρος, ΔΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σάββατο 27 Μαϊου 2017
Β. Μιχελινάκης Λογιστής Φοροτεχνικός , Λ. Στεφανής Λογιστής Φοροτεχνικός
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΔΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν 4308/2014 (ΕΛΠ) - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ -    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν 3869/2010 ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν 4336/2015 ΚΑΙ Ν 4346/2015
ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΣΥΝΝΟΜΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Περισσότερα

Eγγραφή Newsletter

Εισάγετε το email σας για να λαμβάνετε δωρεάν το εβδομαδιαίο newsletter του epixeirisi .gr

26 Οκτωβρίου 2015

Η αργία της 28ης Οκτωβρίου 2015 (ημέρα Τετάρτη)

Α. Προαιρετική αργία

Η Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου  φέτος  συμπίπτει με ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ. 748/1966, η ημέρα της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου ανήκει στις προαιρετικές αργίες, οπότε η απασχόληση ή μη των εργαζομένων μισθωτών, ανήκει, κατά μία έννοια, στην κρίση του εργοδότη.

Β. Διαφορές της προαιρετικής με την υποχρεωτική αργία

Η διάκριση μεταξύ υποχρεωτικής και προαιρετικής αργίας, έγκειται στο γεγονός ότι κατά την υποχρεωτική αργία απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων στην επιχείρηση, με εξαίρεση, ασφαλώς, των περιπτώσεων όπου οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές, άρα οι επιχειρήσεις αυτές, κατά νόμο, θεμελιώνουν δικαίωμα να απασχολούν τους εργαζόμενους και σε υποχρεωτικές αργίες (όπως είναι και η Κυριακή).

Κατά την ημέρα της προαιρετικής αργίας, όπως είναι η 28η Οκτωβρίου, η απασχόληση ή μη των εργαζομένων επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, με σχετικές συνέπειες αν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί αυτή την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, ή εκτάκτως θα λειτουργήσει φέτος.  

Γ. Προσαύξηση αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης

Σημειώνεται ότι το παραπάνω Βασιλικό Διάταγμα 748/1966,  τροποποιήθηκε με τον Α.Ν. 380/1968, με τον οποίο ορίστηκε ότι δύναται κατ έτος να ονομάζεται υποχρεωτική αργία η 1η Μαΐου βάσει υπουργικής απόφασης, αλλά και με το Ν.Δ. 147/1973, με το οποίο καθιερώθηκε η προσαύξηση αποδοχών, σε περίπτωση απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις ημέρες αργίας, οπότε για τον σκοπό αυτό, η ημέρα της 28ης Οκτωβρίου ονομάστηκε «εξαιρέσιμη εορτή».

Αυτό σημαίνει ότι αν ο εργοδότης αποφασίσει την λειτουργία της επιχείρησης, θα καταβάλει στο σύνολο των μισθωτών που θα απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή, ανεξαρτήτως αν είναι υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες, προσαύξηση 75%.

Η προσαύξηση υπολογίζεται για μεν τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό, επί του 1/25 του νόμιμου μισθού και αναλόγως με τον αριθμό των ωρών που απασχολήθηκαν, ενώ για τους αμειβόμενους με βάση το ημερομίσθιο, επί του νομίμου ημερομισθίου και αναλόγως με τον αριθμό των ωρών που επίσης απασχολήθηκαν.

Δ. Απασχόληση ορισμένες ώρες

Σε κάθε περίπτωση, αν η απασχόληση διαρκέσει ορισμένες ώρες και όχι πλήρες ωράριο, η προσαύξηση θα υπολογισθεί επί του ωρομισθίου. Το αυξημένο ωρομίσθιο θα πολλαπλασιαστεί με τον αριθμό των ωρομισθίων που δικαιούται ο εργαζόμενος. Υπενθυμίζεται ότι το ωρομίσθιο υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των μικτών αποδοχών επί 0,006.

Σκόπιμο θεωρείται να γνωρίζουμε, σε κάθε περίπτωση, το ωρομίσθιο των εργαζομένων.

Το ωρομίσθιο υπολογίζεται για μεν τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό με την χρήση του τύπου:

  1. Πενθήμερο και 40 ώρες απασχόληση:

                               Μικτός μισθός  /  25  χ  6  /  5  χ  5  /  40

Έστω, μικτός μισθός 900 ευρώ. Έχουμε: 900,00 / 25 χ 6 / 5 χ 5 / 40 = 5,40 ευρώ.

  1. Πενθήμερο με μειωμένη απασχόληση ημερησίως:

Έστω μικτός μισθός 400 ευρώ και απασχόληση 4 ώρες ημερησίως (20 την εβδομάδα). Έχουμε: 400,00 / 25 χ 6 / 5 χ 5 / 20 = 4,80 ευρώ

  1. Εξαήμερο και 40 ώρες απασχόληση:

                                  Μικτός μισθός /  25  χ  6  /  6  χ  6  /  40

Έστω, μικτός μισθός  900 ευρώ. Έχουμε: 900,00 / 25  χ  6 / 6 χ  6 / 40 = 5,40 ευρώ.

  1. Εξαήμερο με μειωμένη απασχόληση ημερησίως:

Έστω μικτός μισθός 480 ευρώ και απασχόληση 4 ώρες ημερησίως (24 την εβδομάδα). Έχουμε: 480,00 / 25  χ  6 / 6  χ  6 / 24 = 4,80 ευρώ

Ε. Αμειβόμενοι με βάση το ημερομίσθιο (εργατοτεχνίτες)

Σημειώνεται ότι οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο εργατοτεχνίτες, στην προηγούμενη  περίπτωση, θα λάβουν και το κανονικώς καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, ενώ αντιθέτως αυτοί που αμείβονται βάσει μηνιαίου μισθού (υπάλληλοι), δεν λαμβάνουν κάτι περισσότερο, πέραν της προσαύξησης,  αφού θεωρείται ότι η αμοιβή αυτής της ημέρας συμπεριλαμβάνεται στον συνολικό μηνιαίο μισθό τους.

Για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, το ωρομίσθιο εξευρίσκεται ως εξής:

                                 Μικτό ημερομίσθιο  χ  6  /  40

Έστω μικτό ημερομίσθιο 40 ευρώ. Έχουμε: 40,00 χ 6 / 40 = 6.00 ευρώ

ΣΤ. Αμειβόμενοι με βάση τον μηνιαίο μισθό (υπάλληλοι)

Σημειώνεται πάντως ότι, αν η επιχείρηση εντάσσεται σε αυτές που συνήθως λειτουργούν κατά την 28η Οκτωβρίου, δεν υποχρεώνεται σε καταβολή επιπλέον μισθού προς τον αμειβόμενο, βάσει μηνιαίου μισθού υπάλληλο, αφού θεωρείται ότι, κατ αυτή την έννοια, η ημέρα περιλαμβάνεται στις εργάσιμες.

Αντιθέτως, αν πρόκειται για επιχείρηση που συνήθως παραμένει κλειστή, ενώ φέτος θα λειτουργήσει εκτάκτως, θα χαρακτηριστεί ως μη εργάσιμη ημέρα και οφείλεται μισθός, αναλόγως των ωρών απασχόλησης (βλέπε ανωτέρω).

Είναι προφανές, ότι αν απουσιάσουν οι εργαζόμενοι για δικούς τους λόγους (αδικαιολόγητα), δεν δικαιούνται να λάβουν καμιά αμοιβή.

Ζ. Επιχειρήσεις με συνεχόμενη λειτουργία

Κατά την ίδια έννοια, σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις με συνεχόμενη λειτουργία, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο (για τους εργατοτεχνίτες), ή το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών (για τους αμειβόμενους με μισθό), με προσαύξηση 75%.

Η. Δημόσιο - ΝΠΔΔ

Για τους τακτικούς υπαλλήλους στον Δημόσιο τομέα, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, αλλά και για τους εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου, η 28η Οκτωβρίου είναι επίσημη αργία, δηλαδή υποχρεωτική.

Θ. Συμπέρασμα

Συνεπώς, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν απασχολήσει τους μισθωτούς της κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεώνεται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο, να καταβάλει το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό να καταβάλει κανονικά το μισθό τους, χωρίς μείωση.

Περαιτέρω, στην περίπτωση που η επιχείρηση, απασχολήσει τους μισθωτούς της κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, υποχρεώνεται στους μεν αμειβόμενους με ημερομίσθιο να καταβάλει το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο  ημερομίσθιο, στους δε αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό υποχρεώνεται να καταβάλει, αναλόγως, τα εξής:

Ι) Στην περίπτωση που η επιχείρηση λειτουργεί συνήθως κατά την 28η Οκτωβρίου, μόνο την προσαύξηση 75%, επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους.

ΙΙ) Στην περίπτωση που η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή την 28η Οκτωβρίου και εκτάκτως λειτουργεί φέτος κατά την ημέρα αυτή, εκτός από την προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού, οφείλεται και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού στον μισθωτό που θα εργασθεί.

 Επομένως, έχουμε:

Για τον υπολογισμό της αμοιβής εργασίας κατά την ημέρα αυτή ισχύουν τα εξής

1. Για τους αμειβόμενους με μισθό,

Αν απασχολούνται σε επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως την 28η Οκτωβρίου, η ημέρα αυτή θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, τις οποίες καλύπτει ο μηνιαίος μισθός και έτσι δεν οφείλεται αμοιβή πέραν του μηνιαίου μισθού, οφείλεται όμως η προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

Αν απασχολούνται σε επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή κατά την 28η Οκτωβρίου και αποφασίζεται εκτάκτως η λειτουργία της, τότε οφείλεται αμοιβή (1 επιπλέον καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, αφού πρόκειται για εργασία σε μη εργάσιμη ημέρα που δεν έχει συμπεριληφθεί στον μηνιαίο μισθό) και προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθεί κατά την ημέρα αυτή.

2. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο

Εδώ, οφείλεται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και επιπλέον προσαύξηση 75% υπολογιζόμενη επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή.

Τέλος, σε περίπτωση μη απασχόλησης κατά την ημέρα της 28ης Οκτωβρίου, στους αμειβόμενους με μισθό καταβάλλεται κανονικά ο συμφωνηθείς μισθός, ενώ στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο οφείλεται το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.

 

Από την Επιστημονική Ομάδα του περιοδικού «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.