28 Μαϊου 2012

ΕγκΥΕΚΑ Φ80000/οικ10279/1254/28.5.2012

Ανακοίνωση διατάξεων των άρθρων 11 και 37 και της παρ.7 του άρθρου 41 του ν. 4075/2012, (ΦΕΚ Α' 89) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της Νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και άλλες διατάξεις»
 
Συνημμένα:
egkyeka_f80000_oik10279_1254_28_5_2012.pdf 90.51 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.