21 Μαϊου 2012

ΕγκΙΚΑ Α23/590/11/21.5.2012

Οι συνεχίζοντας την ασφάλισή τους προαιρετικά από 14/2/2012, βάσει των διατάξεων του άρ. 41 του α.ν 1846/51 δεν μπορούν να καταταγούν σε κλάση κατώτερη της 7ης ασφαλιστικής κλάσης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
 
Συνημμένα:
egkika_a23_590_11_21_5_2012.pdf 151.71 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.