3 Μαϊου 2012

ΚΥΑ 2.10940/3.1039/3.5.2012

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 0.18806/Οικ.3.3072/2010 (ΦΕΚ 1658/Β') κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη διαρθρωτική προσαρμογή εργαζομενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1−49 άτομα, εντός της οικονομικής κρίσης (πρόσκληση Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 1.4772/ΟΙΚ.3.868/2011 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 539/Β').
 
Συνημμένα:
kya_2_10940_3_1039_3_5_2012.pdf 119.27 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.