17 Απριλίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ Ζ4/οικ793/17.4.2012

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. 1//8.7.2009 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Μητρώου Εγγραφής Εταιρειών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις
 
Συνημμένα:
egkyeka_z4_oik793_17_4_2012.pdf 201.29 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.