30 Απριλίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ Φ40021/31407/4274/30.4.2012

Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ10 του άρθρου 26 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α') «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, κ.λ.π.»
 
Συνημμένα:
egkyeka_f40021_31407_4274_30_4_2012.pdf 60.42 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.