27 Απριλίου 2012

ΕγκΙΚΑ 35/27.4.2012

Απλούστευση Διαδικασίας προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης των ενταχθέντων στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Ταμείων μετά την 1-6-2003 και Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης των συγχωνευθέντων στο τ. Ι.Κ.Α.- Τ.Ε.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. Επικουρικών Ταμείων
 
Συνημμένα:
egkika_35_27_4_2012.pdf 186.6 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.