28 Φεβρουαρίου 2012

ΕγκΥΕΚΑ 3643/249/28.2.2012

Εφαρμογή των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α') και του άρθρου 1 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α').
 
Συνημμένα:
egkyeka_3643_249_28_2_2012.pdf 111.78 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.