10 Απριλίου 2012

ΕγκΙΚΑ 31/10.4.2012

Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του ΕΤΕΑΜ σχετικά με τη συγχώνευση, σ’ αυτό, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΥΔΑΠ (ΤΕΑΠ-ΕΥΔΑΠ) του ΤΑΥΤΕΚΩ και τη μείωση του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη
 
Συνημμένα:
egkika_31_10_4_2012.pdf 1.81 MiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.