2 Απριλίου 2012

ΕγκΙΚΑ 9/2.4.2012

α) Διευκρινίσεις για τον καθορισμό ποσού «ελάχιστης παροχής» για τους σκοπούς χορήγησης συμπληρωματικής παροχής, β) οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ.4 Ν.2084/1992 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
 
Συνημμένα:
egkika_9_2_4_2012.pdf 147.04 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.