7 Μαρτίου 2012

ΚΥΑ Z1/111/7.3.2012

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς Οδηγίες που έχουν τεθεί σε ισχύ προς προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών
 
Συνημμένα:
kya_z1_111_7_3_2012.pdf 124.58 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.