30 Μαρτίου 2012

ΠΟΛ 1085/30.3.2012

Οδηγίες για την αντιμετώπιση των ρυθμισθέντων χώρων με το ν. 4014/2011
 
Συνημμένα:
pol_1085_30_3_2012.pdf 119.32 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.