16 Μαρτίου 2012

ΕγκΥπΟικ Δ3Α 5012367/16.3.2012

Τροποποίηση της ΑΥΟ Δ3Α 5052932 ΕΞ 2011/19-12-2011 (ΦΕΚ 3188/30-12-2011) σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη ρύθμιση των θεμάτων αυτών
 
Συνημμένα:
egkypoik_d3a_5012367_16_3_2012.pdf 206.51 KiB

Παρακαλώ περιμένετε...

loading
 
Ερώτηση Ασφαλείας: Επιλέξτε μία σημαντική για εσάς ημερομηνία

Σημειώστε την ημερομηνία που θα επιλέξετε, σε περίπτωση που σας ζητηθεί στο μέλλον από το σύστημα για λόγους ασφαλείας.

Επιβεβαιώστε τον λογαριασμό σας

Παρακαλώ συμπληρώστε την σημαντική για εσάς ημερομηνία που έχετε καταχωρίσει ως ερώτηση ασφαλείας.